Rekrutacja do Przedszkola Publicznego (od 01/04)

Nabór do Przedszkola Publicznego (link otworzy duże zdjęcie)


W dniach od 1 kwietnia do 16 kwietnia 2019 r. przeprowadzona zostanie rekrutacja do pierwszego samorządowego publicznego Przedszkola nr 1 we Władysławowie przy ul. Drogowców 1 na rok szkolny 2019/2020.

Projekt nosi nazwę „Zaczynamy od przedszkola! – Utworzenie 110 trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie Władysławowo” i realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3, 4 i 5-lat) zamieszkałych na terenie Gminy Władysławowo. Udział w projekcie jest bezpłatny (bezpłatna opieka oraz udział w zajęciach terapeutycznych, edukacyjnych i dodatkowych), z wyłączeniem kosztów wyżywienia. Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały określone w  Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie.

Komplet dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać osobiście do Komisji przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne, mieszczącej się przy ul. Morskiej 1 we Władysławowie, w godzinach pracy sekretariatu tj. od 9:00-14:00, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji (Zarządzenie Burmistrza nr 5/2019).

Kryteria oraz wartości punktowe w postępowaniu rekrutacyjnym określa Uchwała nr IV/46/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 stycznia 2019 r.

 

KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH STANOWIĄ:

1) Formularz zgłoszeniowy dziecka do przedszkola publicznego nr 1 we Władysławowie

2) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o potrzebie zapewnienia opieki powyżej 8 godzin dziennie ze względu na organizację pracy zawodowej rodziców – załącznik nr 1

3) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym – załącznik nr 2

4) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola publicznego – załącznik nr 3

5) Oświadczenie rodziców o wysokości miesięcznego średniego dochodu na osobę w rodzinie – załącznik nr 4

6) Oświadczenie uczestnika projektu

7) Oświadczenie uczestnika projektu RODO

 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 58 674-04-41 lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 we Władysławowie przy ul. Morskiej 1.

Opublikowano: 18 marca 2019 14:22

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie [371.97 KB]

Zarządzenie Burmistrza nr 5/2019 [1.3 MB]

Uchwała nr IV/46/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 stycznia 2019 r. [2.14 MB]

Formularz zgłoszeniowy (.doc) [202 KB]

Formularz zgłoszeniowy (.pdf) [290.99 KB]

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o potrzebie zapewnienia opieki powyżej 8 godzin dziennie ze względu na organizację pracy zawodowej rodziców – załącznik nr 1 (.doc) [112.5 KB]

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o potrzebie zapewnienia opieki powyżej 8 godzin dziennie ze względu na organizację pracy zawodowej rodziców – załącznik nr 1 (.pdf) [157.97 KB]

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym – załącznik nr 2 (.doc) [115.5 KB]

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym – załącznik nr 2 (.pdf) [160.1 KB]

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola publicznego – załącznik nr 3 (.doc) [113 KB]

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola publicznego – załącznik nr 3 (.pdf) [156.29 KB]

Oświadczenie rodziców o wysokości miesięcznego średniego dochodu na osobę w rodzinie – załącznik nr 4 (.doc) [112.5 KB]

Oświadczenie rodziców o wysokości miesięcznego średniego dochodu na osobę w rodzinie – załącznik nr 4 (.pdf) [156.77 KB]

Oświadczenie uczestnika projektu (.doc) [123.5 KB]

Oświadczenie uczestnika projektu (.pdf) [226.34 KB]

Oświadczenie uczestnika projektu RODO (.doc) [180.5 KB]

Oświadczenie uczestnika projektu RODO (.pdf) [280.01 KB]

Wyświetleń: 3236

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.