Wyniki wyborów na Sołtysów w Gminie Władysławowo

Sołtys (link otworzy duże zdjęcie)


Burmistrz Władysławowa podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów na Sołtysów w Gminie Władysławowo, przeprowadzonych w dniu 24 marca 2019 r., w godz. 9:00-15:00 w miejscowościach: Chałupy, Chłapowo, Rozewie, Jastrzębia Góra, Tupadły, Ostrowo, Karwia.

I. Miejscowość Chałupy.

Zarejestrowano dwóch kandydatów:

Budzisz Marcin, lat 31, zam. Chałupy.
Konkel Joanna, lat 54, zam. Chałupy.
Siedziba Sołeckiej Komisji Wyborczej: Świetlica Stowarzyszenia BLIZA, Chałupy, ul. Kaperska 25.

Skład komisji wyborczej:

Grzegorz Nowak – pracownik urzędu
Katarzyna Konkel– przedstawiciel sołectwa
Anna Stobierska - Budzisz – przedstawiciel sołectwa
Liczba osób uprawnionych go głosowania: 326
Liczba wyborców, którym wydano karty: 181
Głosów nieważnych: 1

Frekwencja: 55,52%

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:

Budzisz Marcin: 114
Konkel Joanna: 66

Mandat Sołtysa został obsadzony. Sołtysem miejscowości Chałupy został: Pan Marcin Budzisz


II. Miejscowość Chłapowo.

Zarejestrowano jednego kandydata:

Otrompka Tomasz, lat 29, zam. Chłapowo
Siedziba Sołeckiej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa w Chłapowie, ul. Władysławowska 87.

Skład komisji wyborczej:

Monika Szczepankowska– pracownik urzędu
Ewa Plinska – przedstawiciel sołectwa
Karolina Plinska– przedstawiciel sołectwa
Liczba osób uprawnionych go głosowania: 946
Liczba wyborców, którym wydano karty: 94
Głosów nieważnych: 0

Frekwencja: 9,94%

Na kandydata Tomasza Otrompka oddano następującą liczbę głosów:

głosów „za” : 87
głosów „przeciw”: 7

Mandat Sołtysa został obsadzony. Sołtysem miejscowości Chłapowo został: Pan Tomasz Otrompka


III. Miejscowość Rozewie.

Zarejestrowano jedną kandydatkę:

Ostrowska Renata, lat 55, zam. Rozewie
Siedziba Sołeckiej Komisji Wyborczej: Hotel Okulski Grand, Rozewie, ul. Garnizonowa 40

Skład komisji wyborczej:

Beata Jamros – pracownik urzędu
Andrzej Lipecki– przedstawiciel sołectwa
Marek Ulatowski – przedstawiciel sołectwa
Liczba osób uprawnionych go głosowania: 207
Liczba wyborców, którym wydano karty: 66
Głosów nieważnych: 1

Frekwencja: 31,88%

Na kandydatkę Renatę Ostrowską oddano następującą liczbę głosów:

głosów „za” : 65
głosów „przeciw”: 0

Mandat Sołtysa został obsadzony. Sołtysem miejscowości Rozewie została: Pani Renata Ostrowska


IV. Miejscowość Jastrzębia Góra.

Zarejestrowano jednego kandydata:

Redlin Szymon, lat 35, zam. Jastrzębia Góra
Siedziba Sołeckiej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze, ul. Słowackiego 4

Skład komisji wyborczej:

Ewelina Szaflik – pracownik urzędu
Anna Kolp – przedstawiciel urzędu
Marta Drzeżdżon – przedstawiciel urzędu
Liczba osób uprawnionych go głosowania: 811
Liczba wyborców, którym wydano karty: 128
Głosów nieważnych: 1

Frekwencja: 15,78%

Na kandydata Szymona Redlin oddano następującą liczbę głosów:

głosów „za” : 117
głosów „przeciw”: 10

Mandat Sołtysa został obsadzony. Sołtysem miejscowości Jastrzębia Góra został: Pan Szymon Redlin


V. Miejscowość Tupadły.

Zarejestrowano dwóch kandydatów:

Felkner Michał, lat 30, zam. Tupadły
Holk Edyta, lat 41, zam. Tupadły
Siedziba Sołeckiej Komisji Wyborczej: Świetlica w Tupadłach ul. Szkolna 3

Skład komisji wyborczej:

Marta Frąckowiak – pracownik urzędu
Damian Glembin - przedstawiciel sołectwa
Hanna Foelkner– przedstawiciel sołectwa
Liczba osób uprawnionych go głosowania: 385
Liczba wyborców, którym wydano karty: 145
Głosów nieważnych: 6

Frekwencja: 37,66%

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:

Felkner Michał: 110
Holk Edyta: 29

Mandat Sołtysa został obsadzony. Sołtysem miejscowości Tupadły został wybrany: Pan Michał Felkner


VI. Miejscowość Ostrowo.

Zarejestrowano jednego kandydata:

Radtke Robert, lat 30, zam. Ostrowo
Siedziba Sołeckiej Komisji Wyborczej: Świetlica w Ostrowie, ul. Zabytkowa 2

Skład komisji wyborczej:

Anusiak Honorata – przedstawiciel urzędu
Sebastian Dettlaff – przedstawiciel sołectwa
Marta Wysiecka – przedstawiciel sołectwa
Liczba osób uprawnionych go głosowania: 534
Liczba wyborców, którym wydano karty: 147
Głosów nieważnych: 5

Frekwencja: 27,53%

Na kandydata Roberta Radtke oddano następującą liczbę głosów:

głosów „za” : 138
głosów „przeciw”: 4

Mandat Sołtysa został obsadzony. Sołtysem miejscowości Ostrowo został: Pan Robert Radtke


VII. Miejscowość Karwia.

Zarejestrowano trzech kandydatów:

Ceynowa Beata, lat 41, zam. Karwia
Pieczonko Marek, lat 60, zam. Karwia
Zaworski Henryk, lat 54, zam. Karwia
Siedziba Sołeckiej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa w Karwi, ul. Wojska Polskiego 47

Skład komisji wyborczej:

Monika Stencel - Kansy- przedstawiciel urzędu
Adolph Sylwia– przedstawiciel sołectwa
Izabella Miller– przedstawiciel sołectwa
Liczba osób uprawnionych go głosowania: 798
Liczba wyborców, którym wydano karty: 274
Głosów nieważnych: 7

Frekwencja: 34,34%

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:

Ceynowa Beata: 47
Pieczonko Marek: 138
Zaworski Henryk: 82

Mandat Sołtysa został obsadzony. Sołtysem miejscowości Karwia został Pan Marek Pieczonko

Opublikowano: 24 marca 2019 18:44

Kategoria: Komunikaty

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 1556

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.