Zobacz propozycje zadań do IV edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo

Logo Budżet Obywatelski (link otworzy duże zdjęcie)


Przedstawiamy Państwu propozycje zadań do IV edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo. W sumie zgłoszono 36 projektów, z czego 3 wnioski odrzucone zostały z przyczyn formalnych.

Lp.

Data wpływu

Wnioskodawca

Rodzaj projektu

Tytuł projektu

Opis projektu

Szacunkowy koszt

1.

12.04.2019r.

Przemysław Budzisz

miejski

Skwer Rybacki przy Kapliczce Miłosierdzia

Projekt polega na wykonaniu skweru przy ul. Średniej i F. Ceynowy Kotwica wykonana zostanie z materiałów bitumicznych, otoczona niewielkim 40 cm murkiem z kamieni granitowych, w których zostanie zamontowane oświetlenie, a także ławeczki bez oparcia. Uzupełnieniem małej architektury będzie zieleń.

100.000,00 zł

2.

12.04.2019r.

Przemysław Budzisz

miejski

Pomnik Małej Syrenki

Projekt polega na zamocowaniu figury syreny, wykonanej ze stopu metalu na głazie narzutowym przy ul. Łąkowej. Całość pomnika dopełniać będzie zieleń nadmorska.

50.500,00 zł

3.

12.04.2019r.

Przemysław Budzisz

wiejski

Rybka w Gminie – figury przedstawiające życie mieszkańców wzorowane krasnalami z Wrocławia

Projekt polega na stworzeniu akcentu i ducha miasta poprzez wprowadzenie małych figur ryb przedstawiających życie ludzi. Projekt zakłada postawienie 6 figur ryb odlanych z brązu wielkości do 30 cm w różnych częściach gminy.

16.000,00 zł

4.

12.04.2019r.

Przemysław Budzisz

miejski

Rybka we Władku - figury przedstawiające życie mieszkańców wzorowane krasnalami z Wrocławia

Projekt polega na stworzeniu swego rodzaju wydarzenia artystycznego poprzez wprowadzenie małych figur ryb przedstawiających życie ludzi. Projekt zakłada postawienie 5 figur ryb odlanych z brązu wielkości do 30 cm, które zostaną zlokalizowane na terenie każdego Osiedla.

10.000,00 zł

5.

12.04.2019r.

Przemysław Budzisz

miejski

Pomnik Władysława IV

Projekt polega na wykonaniu pomnika Króla Władysława IV przy ul. Hryniewieckiego, postaci, która jest integralnie związana z miastem Władysławowo. Nazwa miasta wywodzi się od króla Władysława IV, który w roku 1635 nakazał budowę portu Władysław.

99.000,00 zł

6.

12.04.2019r.

Przemysław Budzisz

miejski

Pomnik Augustyna Necla wraz
z mobilną biblioteką twórczości Kaszubskich Poetów

Projekt polega na wykonaniu figury naturalnej wielkości, która zostanie osadzona na wysokim kamiennym postumencie, który od tylnej strony zaopatrzony zostanie w zamykane półki z których będzie można zabrać, przeczytać i oddać działa najwybitniejszych kaszubskich poetów. Lokalizacja pomnika dół ulic Błękitnej Armii i Żeromskiego

99.000,00 zł

7.

12.04.2019r.

Przemysław Budzisz

miejski

Historia mieszkańców Wielkiej Wsi na tablicach informacyjnych

Projekt polega na poinformowaniu turystów o historii zabytkowej zabudowy i układu wiejskiego Wielkiej Wsi. Tablice zostaną wykonane z drewna w kształcie ścian budynku i zostaną zlokalizowane przy ul. Bohaterów Kaszubskich.

6.000,00 zł

8.

15.04.2019r.

Marek

Pieczonko

wiejski

Neonowa „Karwia”

Projekt polega na umieszczeniu neonowego napisu „Karwia” 
na nowo powstałym skwerze na skrzyżowaniu ulic Mikołaja Kopernika i Wojska Polskiego

24.600,00 zł

9.

16.04.2019r.

Magdalena Glapińska

miejski

Strefa pupila – Łączka 4-rech łapek

Projekt polega na stworzeniu placu zabaw dla czworonogów. 
W ramach zadania wydzielony teren zostanie ogrodzony, wyposażony w sprzęt do agility tj. zwinności, a także zamontowane zostaną ławki i kosze na psie odchody wraz z regulaminem korzystania ze strefy.

34.818,00 zł

10.

23.04.2019r.

Kacper

Piontke

miejski

Festyn ze strażakami = zabawa dla każdego

Projekt ma na celu zakup urządzeń rozrywkowych, które zostaną zaprezentowane na Festynie ze strażakami. Ideą projektu jest umożliwienie aktywnego i zarazem ciekawego spędzenia czasu wolnego na świeżym powietrzu.

48.810,85 zł

11.

23.04.2019r.

Kazimierz

Undro

miejski

Przystań kajakowa – „Szotland”

Projekt polega na utworzeniu sezonowej przystani kajakowej „Szotland” – wypożyczalni kajakowej i rowerów wodnych, położonego u nasady rowu – kanału melioracyjnego w granicy Skweru rekreacyjnego nad Zatoką.

79.600,00 zł

12.

25.04.2019r.

Anna

Kopyś

miejski

Plenerowe szachy

Projekt polega na budowie plenerowych szachów na terenie Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie. Realizacja projektu pozwoli na organizację tzw. żywych lekcji geometrii, a także będzie stanowić atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu dla mieszkańców.

24.400,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia wniosku

Zgodnie z § 5.1. Załącznika nr 1 do Uchwały Nr V/77/2019Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2019r.w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację, propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może zgłaszać:

a)każdy mieszkaniec Gminy, który w roku przeprowadzania procedury Budżetu Obywatelskiego  ukończy 10 rok życia.

b)organizacja pozarządowa, której siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych odbywa się na terenie Gminy Władysławowo na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego.

Z uwagi na fakt, iż wnioskodawca nie jest mieszkańcem Gminy, a tym samym nie jest osobą uprawnioną do zgłaszania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego. Formularz nie spełnia wymogów formalnych tym samym zgłoszone zadanie zostaje odrzucone

 

13.

25.04.2019r.

Anna

Kopyś

miejski

Miasteczko ruchu drogowego

Projekt polega na budowie miasteczka ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie. Budowa miasteczka pozwoli na organizację i przeprowadzenie egzaminów na kartę rowerową uczniów, będzie to plac umożliwiający przygotowanie się zainteresowanych do egzaminów 

92.000,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia wniosku

Zgodnie z § 5.1. Załącznika nr 1 do Uchwały Nr V/77/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 lutego 2019r.w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację, propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może zgłaszać:

a) każdy mieszkaniec Gminy, który w roku przeprowadzania procedury Budżetu Obywatelskiego  ukończy 10 rok życia.

b) organizacja pozarządowa, której siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych odbywa się na terenie Gminy Władysławowo na podstawie ustawy 
o działalności pożytku publicznego.

Z uwagi na fakt, iż wnioskodawca nie jest mieszkańcem Gminy, a tym samym nie jest osobą uprawnioną do zgłaszania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego.

Formularz nie spełnia wymogów formalnych tym samym zgłoszone zadanie zostaje odrzucone

14.

26.04.2019r.

Adam

Białas

miejski

Wykonanie drogi z płyt „jumbo” od. ul. Rybackiej w kierunku ul. Towarowej

Projekt polega na utwardzeniu płytami jumbo gruntowego odcina drogi od ul. Rybackiej w kierunku ul. Towarowej, wzdłuż bloku 1000-lecia P.P. 23. Realizacja zadania poprawi komunikację w tym rejonie.

70.000,00 zł

15.

29.04.2019r.

Grzegorz

Półchłopek

wiejski

Altanka rekreacyjno - wypoczynkowa

Projekt polega na wykonaniu altanek z drewna, które składałyby się z dwóch ławeczek i stolika. Altanki umiejscowione będą Jastrzębiej Górze przy ścieżce rowerowej oraz w najczęściej odwiedzanych miejscach spacerowych.

14.600,00 zł

16.

29.04.2019r.

Jerzy

Gojke

miejski

Oświetlenie boiska piłkarskiego

Projekt polega na wykonaniu oświetlenia na boisku głównym 
na Stadionie Miejskim przy ul. Żwirowej.

100.000,00 zł

17.

29.04.2019r.

Dariusz

Sańko

miejski

11 luty 1920 – powrót do przeszłości

Projekt polega na wykonaniu kpl. mundura generała Józefa Hallera wraz z płaszczem oraz akcesoriami w których w dn. 11.02.1920r. odwiedził Wielką Wieś oraz wykonanie tablicy pamiątkowej.

20.000,00 zł

18.

29.04.2019r.

Marcin

Budzisz

wiejski

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na ulicy Bosmańskiej w Chałupach

Projekt polega na wykonaniu nawierzchni syntetycznej, 
na istniejącym boisku wielofunkcyjnym w Chałupach 
oraz wyposażone boiska w 2 bramki do piłki nożnej, 2 kosze 
do koszykówki, siatkę do tenisa oraz siatkówki

99.630,00 zł

19.

29.04.2019r.

Zbigniew

Prusinowski

miejski

Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. 1000-lecia P.P.

Projekt polega na zmianie nawierzchni drogi dojazdowej 
do parkingu z szutrowej na nawierzchnię z płyt jumbo

90.000,00 zł

20.

29.04.2019r.

Małgorzata Milejska

miejski

Plenerowe szachy

Projekt polega na budowie plenerowych szachów na terenie Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie. Realizacja projektu pozwoli na organizację tzw. żywych lekcji geometrii, a także będzie stanowić atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu dla mieszkańców.

24.400,00 zł

21.

29.04.2019r.

Małgorzata Milejska

miejski

Miasteczko ruchu drogowego

Projekt polega na budowie miasteczka ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie. Budowa miasteczka pozwoli na organizację i przeprowadzenie egzaminów na kartę rowerową uczniów, będzie to plac umożliwiający przygotowanie się zainteresowanych do egzaminów 

92.000,00 zł

22.

29.04.2019r.

Grzegorz

Żaczek

miejski

Oświetlenie ogólnodostępnego kortu tenisowego przy ul. Żwirowej we Władysławowie

Projekt polega na wykonaniu oświetlenia (włączenie / wyłączenie poprzez SMS) kortu i ścianki do nauki gry w tenisa. Inwestycja przewiduje instalacje 4 słupów, 6 opraw, szafki sterowniczej oraz okablowania.

49.000,00 zł

23.

30.04.2019r.

Małgorzata

Parylak

miejski

Siłownia zewnętrzna wraz z monitoringiem ul. Wyzwolenia

Projekt polega na wykonaniu siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym przy istniejącym placu zabaw na ul. Wyzwolenia wraz z wykonaniem monitoringu obejmującego obszar całego boiska, placu zabaw i przyległych terenów

33.500,00 zł

24.

30.04.2019r.

Kamila

Janowicz

miejski

Promowanie zdrowego stylu życia i poprawa bezpieczeństwa – plac zabaw przy ul. Unruga

Projekt polega na doposażeniu istniejącego placu zabaw o dwa dodatkowe elementy siłowni zewnętrznej oraz montaż oświetlenia, poprzez postawienie trzech lamp – opraw parkowych.

38.000,00 zł

25.

30.04.2019r.

Olimpia

Oberzig

miejski

Wrotkowisko roller we Władysławowie

Projekt polega na budowie toru jazdy na rolkach i wrotkach. Kształt toru owalny o długości 100m i szerokości 6m. Obok toru znajdą się ławki.

100.000,00 zł

26.

30.04.2019r.

Mateusz

Ciskowski

wiejski

Betonowy skatepark

Projekt polega na wykonaniu skateparku betonowego przeznaczonego do ogólnej rekreacji i spędzania wolnego czasu 
w miejscowości Jastrzębia Góra

90.000,00 zł

27.

30.04.2019r.

Natalia

Lipecka - Styn

wiejski

Rozbudowa parku linowego

Projekt polega na rozbudowie parku linowego położonego 
w Rozewiu, poprzez dołożenie następujących elementów: park linowy Acrobat 12, park linowy mini, karuzela, huśtawka.

29.993,55 zł

28.

30.04.2019r.

Tomasz

Bieszke

miejski

Zapoznanie turystów z historią miasta Władysławowa i okolic

Projekt polega na świadczeniu usług przewodnika dla turystów i wczasowiczów wypoczywających na terenie miasta Władysławowa i jego okolic.

5.000,00 zł

29.

30.04.2019r.

Sebastian

Dettlaff

wiejski

Przestrzeń wiejska przyjazna mieszkańcom – instalacja siłowni zewnętrznej

Projekt polega na zagospodarowani przestrzeni wiejskiej w Karwi i Chłapowie poprzez instalację ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej.

32.996,00 zł

30.

30.04.2019r.

Sebastian

Dettlaff

wiejski

Kierowco prowadź bezpiecznie – montaż radarowych wyświetlaczy

Projekt polega na montażu trzech radarowych wyświetlaczy prędkości – prewencyjnego systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowościach: Tupadły, Ostrowo, Chałupy.

48.645,00 zł

31.

30.04.2019r.

Sebastian

Dettlaff

wiejski

Bajkowe dywany z krokusów

Projekt polega na zagospodarowaniu gminnych terenów zielonych znajdujących się w miejscowości Ostrowo, Tupadły, Rozewie  poprzez nasadzenie krokusów z udziałem lokalnej społeczności.

9.000,00 zł

32.

30.04.2019r.

Sebastian

Dettlaff

wiejski

Lokalny Patriota

Projekt polega na montażu uchwytów flagowych na słupach oświetleniowych przy ul. Plażowej w Ostrowie oraz zakupienia drzewców i flag.

3.250,64 zł

33.

30.04.2019r.

Sebastian

Dettlaff

wiejski

Bezpieczne serce – instalacja zewnętrznego defibrylatora

Projekt polega na umieszczeniu zewnętrznego defibrylatora na budynku użyteczności publicznej w centrach miejscowości Tupadły, Ostrowo, Karwia

24.210,00 zł

34.

30.04.2019r.

Klub Sportowy Klif Chłapowo

wiejski

Park rowerowy

Projekt polega na zagospodarowaniu terenu w miejscowości Chłapowo. W ramach „parku rowerowego” ma powstać bezpieczne ogólnodostępne miejsce dla szerokiego grona rowerzystów.

67.500,00 zł

35.

30.04.2019r.

Jarosław

Nazarczuk

miejski

Wymiana nawierzchni chodnika ul. Zuchów.

Projekt polega na wymianie nawierzchni chodnika na kostkę brukową na ul. Zuchów we Władysławowie

brak wskazania

Uzasadnienie odrzucenia wniosku:

Uchwałą Nr V/77/2019 Rada Miejska Władysławowa z dnia 27 lutego 2019r.określiła  zasady i tryb przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustaliła wysokość środków na jego realizację. Złożony wniosek nie spełnia wymogów formalnych zawartych w ww. uchwale tzn. nie wypełniono formularza zgłoszenia projektu jako propozycja zadania 
do budżetu obywatelskiego (załącznik nr 2 do Uchwały nr V/77/2019), a także nie spełniono wymogu zawartego w § 5.2. Załącznika nr 1 do Uchwały stanowiącego, 
że do formularza zgłoszenia zadania, wnioskujący dołącza listę poparcia projektu, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców Gminy, którzy w roku przeprowadzania procedury Budżetu Obywatelskiego ukończą 10 rok życia.

Formularz nie spełnia wymogów formalnych tym samym zgłoszone zadanie zostaje odrzucone.

36.

29.04.2019r.

Barbara Maćkowska

wiejski

Wykonanie podświetlanych liter przestrzennych I      JG

Projekt polega na wykonaniu podświetlanych liter przestrzennych tworzących napis „I love JG” o wysokości ok. 2 metrów, umieszczonych na Promenadzie  Światowida w Jastrzębiej Górze.

45.756,00 zł

 

Na budżet obywatelski Gminy Władysławowo przeznaczono środki finansowe, w wysokości: 350.000,00 zł, z podziałem:

- na projekty miejskie dotyczące potrzeb mieszkańców obszaru miejskiego, w granicach administracyjnych Miasta Władysławowa. Na realizację tych projektów przeznacza się kwotę 200.000,00 zł;

- na projekty wiejskie dotyczące potrzeb mieszkańców obszaru wiejskiego, poza granicami administracyjnymi Miasta Władysławowa. Na realizację tych projektów przeznacza się kwotę 150.000,00 zł;

Koszt zgłoszonych propozycji zadań do IV edycji budżetu obywatelskiego Gminy Władysławowo to:

projekty miejskie: 713.900,00 zł
projekty wiejskie: 506.618,19 zł

Więcej informacji, w tym szczegółowe opisy zgłoszonych zadań, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opublikowano: 09 maja 2019 16:56

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 863

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.