Opłata miejscowa (klimatyczna) na 2019 rok

Opłata klimatyczna w Gminie Władysławowo (link otworzy duże zdjęcie)


Obowiązek pobierania opłaty miejscowej spoczywa na barkach wszystkich właścicieli obiektów noclegowych – od hoteli począwszy, na prywatnych kwaterach skończywszy. Pobierana jest ona od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Gminy Władysławowo.

Zgodnie z Uchwałą nr LXII/835/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2019, opłata miejscowa na rok 2019 wynosi 1,60 zł od osoby za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Przypominamy o obowiązku poboru opłaty miejscowej, ale również zachęcamy właścicieli większych obiektów noclegowych do podpisania umowy zlecenie (umowa oskładkowana) na pobieranie opłaty miejscowej w drodze inkasa (pok. nr 209 Urzędu Miejskiego we Władysławowie). Dowodem pobrania opłaty miejscowej przez inkasenta jest pokwitowanie na blankiecie z kwitariusza przychodowego (druk ścisłego zarachowania), który osoba uprawniona zobowiązana jest pobrać w pok. nr 216 (kasa) Urzędu Miejskiego we Władysławowie. Za pobór opłaty miejscowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych i odprowadzonych kwot na rachunek budżetu miasta.

Opublikowano: 23 maja 2019 12:24

Kategoria: Komunikaty

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 5953

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.