Podsumowanie spotkania dotyczącego wysypiska odpadów w Łebczu (foto)

(link otworzy duże zdjęcie)


18 września 2019 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Władysławowa, dotyczące wysypiska odpadów w Łebczu.

Na zaproszenie Burmistrza Romana Kużel na spotkanie przybyli:

- Burmistrz Pucka - Hanna Pruchniewska
- Wójt Gminy Puck - Tadeusz Puszkarczuk
- Zastępca Burmistrza Jastarni - Jacek Świdziński
- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku - Edyta Witka Jeżewska
- Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - Radosław Rzepecki 
- Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pucku - Aleksandra Lange
- Prezes Puckiej Gospodarki Komunalnej - Marek Falkowski
- V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej Puckiej Gospodarki Komunalnej - Błażej Wendt
- Pełnomocnik Spółki Geotrans (wykonującej rekultywację) - Grzegorz Czechoński 
- Przedstawiciel Spółki Geotrans - Dominika Smolikowska
- Kierownik Referatu Ochrony Środowiska W Starostwie Powiatowym w Pucku - Natalia Wesołowska
- Inspektor w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Marcin Alicki
- Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego - Tadeusz Styn
- Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego - Józef Sarnowski
- Prezes Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Ekowik” - Rafał Nowicki
- Zastępca Burmistrza Władysławowa - Kamil Pach
- Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim we Władysławowie - Grażyna Janusch
- Komendant Komisariatu Policji Władysławowo - Przemysław Bujak
- Przewodniczący Rady Miejskiej - Adam Białas
- Radni Gminy Władysławowo
- Radni Powiatu Puckiego
- Samorządy Osiedli Władysławowa

 

Podczas dyskusji wykonawca rekultywacji zobowiązał się do:
- montażu barier ochronnych, które mają zatrzymać rozprzestrzeniający sie odór,
- zaprzestania wykorzystywania do rekultywacji odpadów pościekowych,
- ograniczenia ruchu aut w godzinach nocnych,
- przerwania prac na czas sezonu letniego.

 

Zespół kontrolny, do którego zostaną również włączeni przedstawiciele mieszkańców, przeprowadzi odwierty, a następnie badania, które będą miały na celu sprawdzenie czy rekultywacja wpłynęła na ich jakość. Zostanie również przeprowadzona kontrola odpadów, które przewożono na teren wysypiska w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
Wnioski pokontrolne zostaną opublikowane, aby wszyscy mieszkańcy mieli mozliwość sie z nimi zapoznać.

 

Opublikowano: 19 września 2019 11:38

Kategoria: Komunikaty

Zdjęcia:

Wyświetleń: 840

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.