Wyniki konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia kaszubskiej nazwy miejscowości ROZEWIE

 

Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia dodatkowej nazwy miejscowości ROZEWIE  w języku kaszubskim odbyły się w dniach 20.09-30.09.2019 r. na podstawie Zarządzenia Burmistrza Władysławowa nr 223/2019 z dnia 29.08.2019 r.

W konsultacjach udział wzięło 59 osób – mieszkańców Rozewia. Mieszkańcom poddano pod rozwagę nazwę zaproponowaną przez Radę Języka Kaszubskiego przy Zrzeszeniu Kaszubsko Pomorskim – Rozewié. Mieszkańcy  w specjalnym miejscu w ankiecie mogli również zaproponować inną nazwę miejscowości w języku kaszubskim

W wyniku zebranych ankiet stwierdza się, co następuje:

Za nazwą Rozewié opowiedziało się 57 osób.

Przeciwne były 2 osoby.

Innego brzmienia miejscowości w języku kaszubskim nie zaproponowano.

96,6% osób biorących udział w konsultacjach opowiedziało się za wprowadzeniem nazwy ROZEWIÉ.

 

 

Opublikowano: 07 października 2019 15:09

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 245

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.