Burmistrz Władysławowa informuje o kolejnych krokach poczynionych w związku z rekultywacją wysypiska odpadów w Łebczu

 

  1. 5 listopada odbyła się kontrola na terenie wysypiska, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele mieszkańców oraz Urzędu Miejskiego we Władysławowie, podczas której pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ dokonali 3 odwiertów w miejscach wskazanych przez przedstawicieli mieszkańców Władysławowa oraz pobrali próbki zgromadzonego materiału. Ponadto dokonali próby pobrania wód gruntowych z piezometrów, jednakże z uwagi na fakt, iż nie udało się pobrać ani jednej próbki, Burmistrz wystąpił w dniu dzisiejszym do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o ponowne pobranie próbek – do wglądu skan pisma.
  2. Z uwagi na fakt, iż do dnia dzisiejszego spółka GEOTRANS nie udzieliła odpowiedzi na pismo zawierające ustalenia podjęte podczas spotkania w dniu 18 września i nakładające na spółkę konieczność podjęcia konkretnych działań, zostało wystosowane kolejne pismo z zapytaniem o realizację obietnicy w postaci montażu zapór odorowych wokół wysypiska bądź przedstawienie propozycji podjęcia innych alternatywnych rozwiązań, które zmniejszyłyby uciążliwości wywoływane pracami wykonywanymi na wysypisku – do wglądu skan pisma.
  3. Do tut. Organu wpłynęły do dnia dzisiejszego dwie odpowiedzi z wszystkich instytucji, do których zostały wystosowane pisma w nawiązaniu do spotkania z dnia 18 września – przekazujemy do wglądu skany pism Wojewody Pomorskiego oraz Pomorskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Opublikowano: 06 listopada 2019 15:06

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Pismo od PWIOŚ [756.84 KB]

Pismo od Wojewody Pomorskiego [742.84 KB]

Pismo do Geotrans [483.88 KB]

Pismo do PWIOŚ [435.64 KB]

Wyświetleń: 1011

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.