Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektu planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000: Bielawa i Bory Bażynowe

 

Z projektem dokumentu oraz obwieszczeniem można zapoznać się na stronie:  http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-22-listopada-2019-znak-rdos-gd-woc-6320-48-2019-am .

Informacje o pracach nad projektem planu zadań ochronnych można też uzyskać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: pod  nr tel. 58 68 36 828.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać w terminie do 7.01.2020 r.:

−w formie pisemnej;

−ustnie do protokołu;

−za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 162 ze zm.) na adres e-mail sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl.

Opublikowano: 02 grudnia 2019 08:45

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku [648.97 KB]

Projekt Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku [1.65 MB]

Wyświetleń: 340

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.