Akcja Numeracja

(link otworzy duże zdjęcie)

Referat Gospodarki Komunalnej, Rozwoju Lokalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego we Władysławowie oraz Straż Miejska we Władysławowie przypominają o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z nazwą ulicy oraz numerem porządkowym.

W przypadku braku nazwy ulicy, na tabliczce należy umieścić nazwę miejscowości.

W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również
na ogrodzeniu.

Źródło: Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. nr 76 poz. 489 ze zm.)

Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia
w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu
albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Źródło: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482 ze zm.)

Pamiętaj:
- każda nieruchomość powinna posiadać dobrze widoczną tabliczkę adresową
- na tabliczce powinien być zarówno numer nieruchomości, jak i nazwa ulicy lub nazwa miejscowości
- tabliczka powinna być oświetlona w nocy

Straż Miejska we Władysławowie, tel. 58 674 54 44

Opublikowano: 05 kwietnia 2016 11:02

Kategoria: Komunikaty

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1634

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.