Zmień złe nawyki na zdrowe praktyki!

Zmień złe nawyki na zdrowe praktyki! (Źródło: WFOŚ w Gdańsku) (link otworzy duże zdjęcie)


Jakość powietrza w województwie pomorskim jest lepsza niż w innych częściach kraju. W porównaniu z innymi europejskimi regionami, nie wypadamy jednak dobrze. Przyczyn jest wiele. Stare, niespełniające norm domowe kotły węglowe, złej jakości paliwo używane do ogrzewania domów, niewłaściwe metody rozpalania w piecu. Często w domowych kotłach ląduje plastik, a nawet meble, folie, siatki, pudełka po lekach, tekstylia. Na jakość powietrza wpływ mają również spaliny wydzielane przez coraz większą liczbę samochodów na naszych drogach. A także to, czy prawidłowo segregujemy odpady.

Zanieczyszczone powietrze jest przyczyną wielu chorób: astmy oskrzelowej, rozedmy płuc, raka płuc, alergii, niewydolności oddechowej, udaru mózgu, zaburzeń rytmu serca. Dane statystyczne wskazują, że rocznie 46 000 Polaków umiera z powodu złego stanu powietrza. „W ostatnich dniach jakość powietrza w województwie pomorskim utrzymuje się na dobrym poziomie dla większości stacji pomiarowych, odnotowano tylko pojedyncze przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 w Lęborku, Malborku, Kościerzynie oraz Gdyni Śródmieściu” – mówi Michalina Bielawska – zastępca kierownika ds. jakości Fundacji ARMAAG.

Każdy chce oddychać powietrzem lepszej jakości. Aby było to możliwe, konieczne są zmiany. Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uważają, że od kar i mandatów lepsza i skuteczniejsza jest edukacja ekologiczna. Namawiają, aby samochód zostawić przed domem, a korzystać ze środków komunikacji miejskiej, czy roweru. Jeżeli wybór padnie jednak na samochód, to nie jechać samemu, ale zabrać sąsiada lub znajomego. WFOŚiGW w Gdańsku namawia, aby używać opału dobrej jakości, wymieniać stare kotły węglowe na nowoczesne źródła ciepła lub podłączać budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej. Stosować energooszczędne urządzenia w domu, zamieniać żarówki na energooszczędne, zmniejszyć ilość zużywanej energii elektrycznej i zadbać o kompleksową termomodernizację budynku. Po prostu: Zmienić złe nawyki na zdrowe praktyki!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował realizację sześciu spotów promujących pozytywne postawy w zakresie ograniczania niskiej emisji. Każdy z filmów porusza inne zagadnienie, a wszystkie łączy postać Atmoludka, informującego o jakości powietrza w województwie pomorskim. Nad realizacją spotów czuwała Fundacja Agencja Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. „Spoty edukacyjne z pewnością przyczynią się do podniesienia świadomości społeczeństwa w zakresie ograniczania niskiej emisji. Uświadamiają one odbiorcom, że  każdy może przyczynić się do poprawy jakości  powietrza” – dodaje Michalina Bielawska.

Spot nr 1: Co to jest niska emisja? 

Spot nr 2:  Wymień piec!

Spot nr 3: Zmień praktyki ogrodnicze!

Spot nr 4: Zamień samochód na tramwaj, autobus lub rower!

Spot nr 5: Kompleksowa termomodernizacja budynku

Spot nr 6: Oszczędzaj energię!


Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Programy dofinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku

Opublikowano: 02 lutego 2018 12:51

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 1013

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.