Bezpłatne kursy: Ratownika Wodnego i Barmana

Plakat: Akcja Pomorska Aktywizacja (link otworzy duże zdjęcie)


Instytucja szkoleniowa LA SOLEIL zaprasza do udzialu w projekcie pt. ,,Akcja:  POMORSKA AKTYWIZACJA!’’. Projekt ukierunkowany jest dla osób biernych zawodowo w wieku poniżej 29. roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie.

Planowana liczba uczestników – 88 osób.

W ramach projektu oferujemy:

Ø stworzenie indywidualnego planu działania;

Ø grupowe poradnictwo zawodowe;

Ø poradnictwo psychologiczne;

Ø coaching indywidualny;

Ø szkolenia objęte stypendium szkoleniowym do wyboru:

· KURS RATOWNIKA WODNEGO w tym kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy oraz sternik motorowodny;

· BARMAN

Ø staże zawodowe;

Ø pośrednictwo pracy.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod adresem: http://www.lasoleil.com.pl/index.php?page=111

lub kontakt z Biurem Projektu:

- Pl. Narutowicza 14, 82-200 Malbork

- e-mail: katarzyna.mikolajczyk@lasoleil.com.pl

- tel. 609 666 984


Informacje o projekcie:

Projekt ,,Akcja: POMORSKA AKTYWIZACJA!’’ realizowany jest w ramach PO WER na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.

Opublikowano: 22 marca 2018 16:43

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 608

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.