Edukacja Ekologiczna w sieci - wejdź i zobacz projekt 4 Lokalnych Grup Rybackich

Ekowsieci.pl (link otworzy duże zdjęcie)


Celem projektu jest zwiększenie świadomości na temat ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony bioróżnorodności oraz promowanie tych wartości poprzez przeprowadzenie kampanii edukacyjnej oraz przygotowanie programów i gier edukacyjnych adresowanych do mieszkańców oraz turystów. Efektem ma być wypracowanie trwałych postaw proekologicznych u dzieci, podniesienie poczucia wpływu na środowisko i odpowiedzialności za jego stan.

Podejmowane działania mają przekonać dzieci, że warto interesować się środowiskiem naturalnym oraz chronić je w celu zachowania go dla przyszłych pokoleń. Jednym z organizatorów przedsięwzięcia jest Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z Władysławowa. Szczegółowy opis projektu, realizowane i planowane inicjatywy dostępne są na stronie internetowej: EKOWSIECI.PL

Opublikowano: 16 kwietnia 2018 09:38

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 523

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.