Otwarty konkurs ofert na 2020 rok na wykonanie zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w formie wsparcia zadań z zakresu: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, Ochrony zdrowia, Kultury i Sztuki oraz Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Burmistrz Władysławowa

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz Uchwały Rady Miejskiej Władysławowa nr XVI/216/2019 z 27.11.2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Władysławowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

ogłasza

otwarty konkurs ofert na 2020 rok na wykonanie zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w formie wsparcia zadania z zakresu:

1. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2. Ochrony zdrowia

3. Kultury i sztuki

4.  Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Szczegółowe informacje dotyczące  konkursu dostępne na bip.wladyslawowo.pl

Opublikowano: 20 grudnia 2019 13:45

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 412

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.