Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie

logotyp Stowarzyszenie PLGR (link otworzy duże zdjęcie)

 

Informujemy, że Stowarzyszenie PLGR ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie.

Termin składania wniosków: 02.01.2020 – 31.01.2020 r.

Konkursy dotyczą następujących przedsięwzięć:

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014-2020  - nabory:

  • Przedsięwzięcie 1.5.2 Edukacja morska i żeglarska na obszarze PLGR
  • Przedsięwzięcie 2.3.2  Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich
  • Przedsięwzięcie 2.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej i tworzenie miejsc pracy
  • Przedsięwzięcie 1.2.2 Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej
  • Przedsięwzięcie 1.3.4 Promowanie dziedzictwa rybackiego
  • Przedsięwzięcie 1.3.2Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na obszarach historycznie związanych z działalnością rybacką

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 – nabory:

  • Przedsięwzięcie 1.5.1 wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, w tym szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem
  • Przedsięwzięcie 2.2.2 zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze
  • Przedsięwzięcie 2.4.1 wspieranie budowy i promocja marki w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne
  • Przedsięwzięcie 2.2.2 Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm na obszarze

Szczegóły: http://plgr.pl/plgr/aktualne-nabory-wnioskow/aktualne-ogloszenia/

Opublikowano: 30 grudnia 2019 13:21

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 1164

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.