PKP będzie realizowało nową koncepcję przebudowy Dworca we Władysławowie (wideo)

Dworzec PKP we Władysławowie (link otworzy duże zdjęcie)


Dworzec PKP we Władysławowie zostanie przebudowany, ale według innego niż pierwotnie zakładano wariantu. Spółka kolejowa zmieniła wizję zaadaptowania dworca na przestrzeń kulturalno-biblioteczną, będącej częścią listu intencyjnego z 2016 roku. Zgodnie z ostatnio otrzymanymi informacjami, PKP S.A. rozpoczęła już nawet proces realizacji inwestycji według nowej koncepcji, który ma zostać oficjalnie zakończony na początku 2022 roku.

Jak informowaliśmy Państwa w lipcu ubiegłego roku, Gmina Władysławowo na czele z Burmistrzem pozostaje przy wizji utworzenia w budynku Dworca we Władysławowie biblioteki autorstwa cenionego architekta dr Jana Sikory, z którego efektownego projektu w postaci „Stacji Kultura” można korzystać na dworcu w Rumi. Było to pokłosie podpisanego w 2016 roku z PKP S.A. listu intencyjnego, związanego z modernizacją Dworca PKP we Władysławowie. Projekt zakładał m.in. utworzenie biblioteki, kącika malucha, sali konferencyjnej oraz informacji turystycznej.

6 listopada 2017 roku, przedstawiciele PKP S.A. na organizowanych w Urzędzie Miejskim warsztatach kreatywnych, poinformowali obecnych na spotkaniu o nowych, a nie związanych z wcześniej dyskutowanym projektem, koncepcjach. Te, nie zostały dobrze przyjęte przez mieszkańców i Burmistrza, którzy optowali za pierwotną wizją przebudowy oraz zagospodarowaniem budynku dworca na cele kulturalne i edukacyjne. W 2018 roku, aby potwierdzić wolę realizacji innowacyjnego projektu dr Jana Sikory, Burmistrz w Warszawie odbył spotkanie z Prezesem Zarządu grupy PKP Krzysztofem Mamińskim. Pomimo porozumienia w tej sprawie, kilka miesięcy później PKP zmieniło jednak front i samą koncepcję modernizacji Dworca PKP we Władysławowie.

Z otrzymanego na początku marca 2019 roku pisma od PKP S.A. dowiadujemy się, że „Przebudowa dworca kolejowego Władysławowo” będzie realizowana. Zadanie zostanie wykonane zgodnie ze Studium Wykonalności, zatwierdzonym przez spółkę w 2018 roku, umożliwiającym przeprowadzenie inwestycji oraz otrzymanie jej dofinansowania ze środków UE. Przebudowa przewiduje w zakresie kondygnacji parteru m.in.: powiększenie poczekalni pasażerskiej, która znajdzie się w bryle głównej budynku, przeniesienie i powiększenie pomieszczeń kas biletowych, przylegających do poczekalni, dodanie przylegającego pomieszczenia kas sezonowych obsługujących zwiększony ruch wakacyjny, czy utworzenie niezależnego pomieszczenia sezonowej poczekalni z niezależnym wejściem, wyposażonej w odpowiednie media do najmu. Na terenach przylegających do budynku dworca planuje się realizacje dwóch parkingów dla samochodów osobowych. Ponadto, projektuje się estetyzację otoczenia poprzez oczyszczenie terenów przyległych z tymczasowych obiektów komercyjnych oraz przygotowanie terenu przylegającego od północy do budynku dworca pod inwestycję. Spółka jest w trakcie przeprowadzania analiz dotyczących potencjału ww. terenu pod kątem realizacji budynku handlowego.

Obecnie zakończono proces przygotowawczy do udzielenia zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany zakres prac zakłada kompleksową przebudowę istniejącego budynku z dostosowaniem do nowej wysokości peronów, a także zapewnienie aktualnego standardu obsługi pasażerów dla dworca danej kategorii (dworzec regionalny) oraz pełnej dostępności dla osób o ograniczonej mobilności przy zachowaniu zasad uniwersalnego projektowania. Szacowany budżet inwestycji to ok. 12 mln zł. Planowany harmonogram przewiduje: rozpoczęcie projektowania w 2 kwartale 2019 roku, uruchomienie postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych w 1 kwartale 2020 roku oraz otwarcie dworca po modernizacji na początku 2022 roku.

Opublikowano: 25 marca 2019 10:28

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 834

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.