Wybory Przewodniczących Zarządów Osiedli (28/04)

Wybory Przewodniczących Zarządów Osiedli (link otworzy duże zdjęcie)


Burmistrz Władysławowa zarządza wybory Przewodniczących Zarządów Osiedli w mieście Władysławowo w obwodach osiedlowych: Cetniewo, Żwirowa, Hallerowo, Śródmieście, Szotland, które odbędą się 28 kwietnia 2019 roku.

Terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Statucie Osiedla określa kalendarz wyborczy.

KALENDARZ WYBORCZY

do 22 marca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości Zarządzenia Burmistrza Władysławowo o terminie wyborów Przewodniczących Osiedli w mieście Władysławowo i ogłoszenia kalendarza wyborczego i ogłoszenia kalendarza wyborczego

do 8 kwietnia 2019 r.

Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczących poszczególnych Osiedli – w pok. nr  207 Urzędu Gminy Władysławowo

do 9 kwietnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o zarejestrowanych kandydatach  na Przewodniczących w poszczególnych Osiedlach wraz z adresami lokali wyborczych

do 15 kwietnia 2019 r.

Upływa termin do zgłaszania kandydatów na członków Komisji ds. Wyborów dla poszczególnych Osiedli

do 18 kwietnia 2019 r.

Sporządzenie spisów wyborczych

do 19 kwietnia 2019 r.

Powołanie przez Burmistrza Władysławowa Komisji ds. Wyborów dla poszczególnych Osiedli

26 kwietnia 2019 r.

Przekazanie członkom Komisji ds. przeprowadzenia Wyborów dla poszczególnych Osiedli (będących pracownikami urzędu) kart do głosowania, spisów wyborców i pozostałych materiałów wyborczych

28 kwietnia 2019 r.

Głosowanie – wybory na Przewodniczącego Zarządu poszczególnych Osiedli

1. Warunki zgłoszenia Kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Osiedla:
- Prawo wybierania i kandydowania na Przewodniczącego Zarządu Osiedla ma każdy obywatel Polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na terenie danego osiedla i jest wpisany do stałego rejestru wyborców w gminie.
- kandydat musi złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie, wraz z listą co najmniej 20 wyborców posiadających czynne prawo wyborcze popierających kandydata – druki oświadczeń dostępne w siedzibie urzędu pok. 207, oraz na stronie BIP Urzędu bip.wladyslawowo.pl.
- zgłoszenia przyjmowane będą w pok. nr 207 (II piętro) w godzinach urzędowania do dnia 8 kwietnia br.

2. Do przeprowadzenia wyborów w poszczególnych obwodach osiedlowych powołane zostaną Komisje ds. Wyborów dla poszczególnych osiedli z przedstawicieli:
- osiedla (2 osoby)
- Urzędu Gminy Władysławowo (1 osoba)

Kandydatem do komisji ds. wyborów z danego osiedla może być osoba zamieszkująca na terenie osiedla, która posiada czynne prawo wyborcze. Zgłoszenia na kandydowanie na członków komisji mogą być składane osobiście lub mogą go dokonywać inne osoby. Kandydat na Przewodniczącego Zarządu Osiedla może zgłosić tylko 1 osobę do komisji ds. wyborów.

Członkostwa w komisji ds. wyborów nie wolno łączyć z kandydowaniem na Przewodniczącego Zarządu Osiedla. Członkami komisji ds. wyborów nie mogą być: małżonkowie, rodzeństwo, dzieci oraz  rodzice osoby kandydującej.

Zgłoszenia do składu osobowego Komisji ds. Wyborów składa się Burmistrzowi Władysławowa. Zgłoszenia przyjmowane będą w pok. nr 207 (II piętro) w godzinach urzędowania do dnia 15 kwietnia br. w pok. nr 207

3. Wyboru Zarządu Osiedla, który składa się max z 5 osób, dokonuje się zgodnie z §15, pkt 7 Statutów Osiedli, na pierwszym zebraniu mieszkańców zwołanym przez nowo wybranego Przewodniczącego Zarządu Osiedla w terminie do 30 dni od dnia wyboru Przewodniczącego Zarządu.

Druki dokumentów, które należy wypełnić znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.wladyslawowo.pl) w zakładce Sołectwa i Osiedla - Wybory kadencja 2019-2024 – Wybory na Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

Druki są także udostępnione w Urzędzie Miejskim we Władysławowie w Biurze Obsługi Interesanta.

Więcej informacji na temat wyborów można uzyskać u p. Wiolety Kowalskiej–Lewickiej pod nr. tel. 58 674-54-35; 504-600-673 lub u p. Marty Frąckowiak pod nr. tel. 58 674-54-33.

Opublikowano: 04 kwietnia 2019 08:12

Kategoria: Komunikaty

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 1065

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.