Inne

LII zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa

24 stycznia 2018 12:00
Hallera 19, Władysławowo, pucki, pomorskie
sala 103, Urząd Miejski we Władysławowie

Kolejne zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa, odbędzie się dnia 24 stycznia 2018 roku (środa) o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie (sala 103).

Porządek obrad dostępny będzie na 7 dni przed obradami w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.wladyslawowo.pl/Article/get/id,23995.html

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.