Inne

Podpisanie listu intencyjnego Władysławowo-Gusiew

26 stycznia 2018 14:30
Gen. J. Hallera 19, Władysławowo, pucki, pomorskie
Sala 309 w Urzędzie Miejskim

26 stycznia (piątek) o godz. 14:30 w Sali 309 Urzędu Miejskiego we Władysławowie odbędzie się podpisanie listu intencyjnego pomiędzy gminami Władysławowo-Gusiew o wspólnej realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Wcześniej w ramach spotkania odbędzie się terenowa wizytacja inwestycji gminnych oraz prezentacje: SIP Gminy Władysławowo, zakresu projektu „Budowa zejść na plażę we Władysławowie”, filmu i zdjęć zrealizowanej inwestycji „kładka spacerowa na plaży we Władysławowie” oraz zakresu projektu „Rozwój plaży w Gusiewie i Parku Gresowski Las”. Miasto Gusiew reprezentować będą: Jewgienij Je. Michajłow – Szef Administracji Okręgu Miejskiego Gusiew, Aleksandr A. Kitajew – Pierwszy Zastępca Szefa Administracji Okręgu Miejskiego Gusiew i Benedykta Łuszczyk – Konsultant ds. projektów międzynarodowych.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.