Spotkania

Spotkanie ws. stałej organizacji ruchu na osiedlu Hallerowo

18 października 2018 15:30
gen. J. Hallera 19, Władysławowo, pucki, pomorskie
Sala 103

W związku z planowanym pozostawieniem wprowadzonej z początkiem lipca 2018 roku na terenie osiedla Hallerowo zmiany organizacji ruchu jako całorocznej, Burmistrz Władysławowa informuje, że do dnia 30.09.2018 roku istnieje możliwość składania uwag i wniosków do zaproponowanej organizacji ruchu przez wszystkich mieszkańców osiedla Hallerowo i Gminy Władysławowo, celem poddania jej ewentualnej korekcie skutkującej wystąpieniem Zarządcy drogi o zmianę do właściwego organu odpowiedzialnego za nadzór nad ruchem drogowym na drogach gminnych.

W celu przedstawienia ostatecznej propozycji organizacji ruchu na terenie osiedla Hallerowo Burmistrz Władysławowa wyznaczył termin spotkania podsumowującego przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w dniu 18.10.2018 roku o godz. 15:30 w sali 103 Ratusza Miejskiego.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.