Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania tzw. Szperku w Chałupach wraz z otoczeniem (13/03)

Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania tzw. Szperku w

 

Celem konkursu pn. "Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania działki 154/10 w Chałupach wraz z otoczeniem tzw. Szperku", ogłoszonego przez Gminę Władysławowo, było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym i funkcjonalnym koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej we wskazanym obszarze.

Oczekiwano ciekawych rozwiązań, o wysokich walorach plastycznych, z wyczuciem skali i integralności poszczególnych elementów zagospodarowania konkursowego obszaru, tworzących całość przestrzenno architektoniczną w celu wytworzenia oryginalnego miejsca przestrzeni publicznej skupiającego w sobie najważniejsze dla mieszkańców i turystów funkcje użytkowe. Przestrzeń tą musi wyróżniać połączenie funkcjonalności sezonowej i po sezonowej przy jednoczesnym zachowaniu najcenniejszych walorów przyrodniczo krajobrazowych. 

W odpowiedzi na konkurs do Urzędu Miejskiego wpłynęło dziewiętnaście różnorodnych prac, z kórych dziewięć spełniło wymogi formalne, zaś Sąd Konkursowy wyłonił i nagrodził trzy najlepsze. Zwycięską pracę przygotowali: Michał Stangel i Karolina Upława z Politechniki Śląskiej.

Zwycięstwo w konkursie nie oznacza jednak realizacji koncepcji nagrodzonej pracy. Podczas konsulatcji z mieszkańcami zostanie stworzony projekt, który będzie zawierał najciekawsze rozwiązania zaczerpniete ze wszystkich nadesłanych prac. Dopiero ta skompilowana koncepcja zostanie zrealizowana w Chałupach.

 

Opublikowano: 16 marca 2020 17:00

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Filmy:

Wyświetleń: 439

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.