Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie

(link otworzy duże zdjęcie)

 

Już od września tego roku dzieci klas 0-3 uczęszczających obecnie do budynku szkoły przy ul. Drogowców (bud. D) będą miały lekcje w zmodernizowanym i dostosowanym do ich potrzeb budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Morskiej.

Przebudowa i rozbudowa fragmentu budynku Zespołu Szkół nr 1 obejmie wykonanie szatni, sanitariatów dla dzieci, toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto powstanie sala sensoryczna, gabinety przedmiotowe fizyki i chemii, nowa klatka schodowa prowadząca do wszystkich kondygnacji istniejącego skrzydła budynku oraz pomieszczenia pomocnicze. Zagospodarowany będzie również teren wokół szkoły. Zostanie utworzony ogrodzony plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz trawnik z kwiatami łąkowymi. Szczegółowe informacje poszczególnym rodzicom udzielać będzie Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Umowny koszt wykonania robót to 1.521.542,24 zł brutto.

Opublikowano: 19 marca 2020 17:08

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 376

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.