81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej - obchody we Władysławowie (foto)

81rocznica_wybuchu_wojny_wladyslawowo_29_of_1.jpg

 

 

 

Upamiętnienie ofiar II wojny światowej

 

Uroczystości rocznicowe napaści Niemiec na Polskę, a w konsekwencji wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy udali się do miejsc pamięci, by oddać hołd ofiarom tej wojny.

 

W sposób szczególny wspomniano pomordowanych mieszkańców Władysławowa, składając kwiaty pod obeliskiem przy ul. Męczenników Wielkiej Wsi.

 

Następnie na cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego i Ofiar Terroru we Władysławowie, burmistrz Roman Kużel odniósł się do zamordowanych 11 września 1939 r. podczas obrony wybrzeża, a na ich mogiłach przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

 

W uroczystości udział wzięli m.in. mieszkańcy, samorządowcy, władze kościelne, zarządy osiedli, sołectwa, organizacje, przedsiębiorstwa, instytucje, placówki oświatowe, służby mundurowe, i młodzież szkolna. Oprawę muzyczną zrealizowała Miejsko-Parafialna Orkiestra Dęta z Władysławowa.  Asystę wojskową przygotował Garnizon Władysławowo, który reprezentował kmdr ppor. Sebastian Tesarowski.

 

 

 

Z przemówienia Burmistrza Władysławowa Romana Kużel:

 

 

 

Stojąc w miejscu poległych Bohaterów Męczenników Obrońców Ziemi Kaszubskiej z 1939 roku, sięgamy pamięcią do wydarzeń sprzed 81 lat, kiedy to  hitlerowskie Niemcy dokonały napadu na Polskę. W wyniku podpisania tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, Rosja i Niemcy podzieliły strefę wpływów w Europie.

 

Okupanci, zarówno niemieccy jak i sowieccy rozpoczęli systematyczne niszczenie narodu polskiego, a szczególnie ludzi wykształconych. Na wschodzie do niewoli wzięto część armii polskiej, w tym oficerów, żołnierzy, inteligencję, których osadzono w łagrach, a później rozstrzelano w obozach sowieckich: w Katyniu, Miednoje, Starobielsku, Ostaszkowie i innych miejscach kaźni. Wielu ludzi wywieziono na przymusowe roboty, stracono w egzekucjach, obozach koncentracyjnych: Auschwitz – Birkenau, Stutthof, Majdanek, Treblinka, Gross – Rosen. Tak zginęło ok. 6 mln Polaków.

 

            Obecnie żyjemy w wolnym kraju, obaliliśmy komunizm. Przemiany demokratyczne zapoczątkowane w naszym kraju przyniosły wolność innym krajom Europy środkowo-wschodniej. W tym roku świętujemy 40 lat od powołania Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Solidarność. Jesteśmy wolnym narodem zjednoczonej Europy. Jednak wolność to nie tylko przywilej, ale przede wszystkim wielki obowiązek.

 

            Dziś chylimy czoła wobec tych, którzy od września 1939 roku walczyli w Polsce oraz na wszystkich frontach Europy i świata. Pamiętamy o pochowanych tu mieszkańcach Władysławowa i okolic, którzy zginęli w walkach, zostali zamordowani przez hitlerowskich najeźdźców, wywiezieni do lasów piaśnickich, obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty do III Rzeszy.

 

Na tutejszym cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego i Ofiar Terroru we Władysławowie spoczywa kilkadziesiąt osób zamordowanych 11 września 1939 r. podczas obrony wybrzeża.  Żołnierze Wehrmachtu w odwecie za poniesione straty w walkach,  zamordowali pod pretekstem współdziałania  z żołnierzami Wojska Polskiego 29 obywateli Władysławowa i okolicznych wsi. W 1965 roku zwłoki pomordowanych zostały ekshumowane z miejsc pierwotnego pochówku i złożone we wspólnej mogile.

 

            Oddajmy im hołd. Cześć ich pamięci!


Opublikowano: 02 września 2020 09:55

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 205

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.