Przypominamy o obowiązku poboru opłaty miejscowej

Opłata Miejscowa (link otworzy duże zdjęcie)

 

Obowiązek pobierania opłaty miejscowej spoczywa na barkach wszystkich właścicieli obiektów noclegowych – od hoteli począwszy, na prywatnych kwaterach skończywszy. Pobierana jest ona od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Gminy Władysławowo.

Zgodnie z Uchwałą nr XV/205/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie: wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2020, opłata miejscowa na rok 2020 wynosi 2,00 zł od osoby za każdą rozpoczętą dobę pobytu. W tym roku we władysławowskim Urzędzie są dostępne książki opłaty miejscowej dla właścicieli obiektów noclegowych.
Można je pobierać w pokojach nr 204 i nr 216. Książka opłaty miejscowej służy do ewidencji poboru opłaty miejscowej od turystów.
Dodatkowo zachęcamy właścicieli dużych obiektów noclegowych do podpisania umowy zlecenie (umowa oskładkowana) na pobieranie opłaty miejscowej w drodze inkasa (pok. nr 209 Urzędu Miejskiego we Władysławowie). Dowodem pobrania opłaty miejscowej przez
inkasenta jest pokwitowanie na blankiecie z kwitariusza przychodowego (druk ścisłego zarachowania), który osoba uprawniona zobowiązana jest pobrać w pok. nr 216 (kasa) Urzędu Miejskiego we Władysławowie. Za pobór opłaty miejscowej inkasentom przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych i odprowadzonych kwot na rachunek budżetu miasta. Władysławowo przez cały rok odwiedzane jest licznie przez tysiące gości i wczasowiczów. Turystyka jest jednym z motorów napędowych rozwoju naszej gminy. Korzystają na niej tak przedsiębiorcy, mieszkańcy, jak i samorząd. Dochody z tego tytułu przeznaczane są m.in. na utrzymanie czystości, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, czy promocję. Opłata miejscowa pobierana jest w miejscowościach turystycznych na całym świecie. Stanowi m.in. rekompensatę zwiększonych kosztów funkcjonowania w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Mowa np. o utrzymaniu czystości w mieście, sprzątaniu plaży specjalną maszyną, zwiększonych częstotliwościach patroli Straży Miejskiej i Policji, renowacji zejść na plażę, obsłudze przenośnych toalet, remoncie dróg i chodników, utrzymaniu zieleni, czy budowie infrastruktury turystycznej. Te natomiast mają wpływ na jakość, komfort oraz bezpieczeństwo wypoczynku wczasowiczów. Dochody z tytułu opłaty miejscowej przeznaczane są także na wsparcie funduszy promocyjnych.

Opublikowano: 26 maja 2020 12:20

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 584

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.