Konsultacje dotyczące zasad funcjonowania Targowiska


Burmistrz Władysławowa zaprasza podmioty handlujące i producentów rolnych do składania ankiety* w celu poznania potencjalnych zainteresowanych prowadzeniem działalności handlowej na Targowisku miejskim  we Władysławowie położonym przy ul. Morskiej we Władysławowie.

 

Targowisko miejskie zgodnie z Uchwałą nr X/144/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26.06.2019 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego we Władysławowie jest miejscem dedykowanym propagowaniu usług handlowych rodzimych przedsiębiorców w ramach prowadzonej przez nich działalności rolniczej, w tym rolnictwa ekologicznego oraz działalności związanej z promocją produktów lokalnych i regionalnych oraz rzemiosłem lub zawodem właściciela.

 

Na targowisku nie przewiduje się sprzedaży artykułów takich jak:

-       żywe zwierzęta,

-       środki odurzające lub psychotropowe,

-       napoje alkoholowe powyżej 4,5%,

-       spirytus (denaturat) skażony,

-       substancje trujące, środki spożywcze przeterminowane i zepsute, szkodliwe dla zdrowia ludzkiego,

-       zagraniczne banknoty i monety będące w obiegu,

-       papiery wartościowe,

-       broń, amunicja, materiały i artykuły pirotechniczne i wybuchowe,

-       inne artykuły, produkty i przedmioty, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.

 

TARGOWISKO W LICZBACH:

-       17 zadaszonych stanowisk handlowych wyposażonych w instalacje: zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, paneli fotowoltaicznych i energii elektrycznej:

  • 15 stanowisk – 7,39 m2,
  • 1 stanowisko –  9,11 m2,
  • 1 stanowisko – 9,90 m2,

-       2 toalety, w tym jedna publiczna,

-       2 wiaty konsumpcyjne,

-       1 scena na cele promocji regionu i lokalnych produktów,

-       dni targowe:

  • poniedziałek – niedziela (9:00 – 20:00) w miesiącach maj – wrzesień,
  • piątek – niedziela (9:00 – 18:00) w miesiącach październik – kwiecień.

 

Wypełnioną ankietę należy złożyć do dnia 10.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie pokój nr 312 lub przesłać drogą mailową na adres:  a.minkowska@wladyslawowo.pl

 

 

* Niniejsza ankieta ma charakter orientacyjny, której celem jest zbadanie zainteresowania prowadzeniem działalności handlowej na Targowisku miejskim we Władysławowie. Złożenie ankiety nie skutkuje przyznaniem miejsca. Państwa opinie służyć będą przygotowaniu zasad przydziału miejsc targowych.


logotypy projektu


Operacja pn. „Budowa całorocznego targowiska miejskiego we Władysławowie”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Opublikowano: 27 stycznia 2020 14:51

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

ankieta_targowisko.pdf [205.81 KB]

zalacznik_nr_1_uchwala_regulamin_targowiska.pdf [1.69 MB]

zalacznik_nr_2_plan_targowiska_miejskiego.pdf [1.14 MB]

Wyświetleń: 2509

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.