Rekrutacja do programu powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać"

(link otworzy duże zdjęcie)


Gmina Władysławowo zdobyła dofinansowanie na realizację w 2020 roku zajęć sportowych dla uczniów organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ”.

 

Uczniowie klas I i II szkół podstawowych z terenu Gminy Władysławowo przejdą kurs nauki pływania w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Umiem pływać”. Projekt przewiduje przeprowadzenie łącznie 20 godzin lekcyjnych zajęć nauki pływania dla 21 grup (łącznie 900 godzin lekcyjnych zajęć). Udział w programie jest bezpłatny.

 

Podstawowym celem projektu jest doprowadzenie do opanowania przez uczniów elementarnych sposobów pływania oraz zdobycie umiejętności pływania stylem grzbietowym, a także uświadomienie dzieciom, rodzicom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą umiejętność nauki pływania. Pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, który doskonale wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu.

 

Koszt projektu wyniesie blisko 60 000 złotych, a dofinansowanie jakie udało się pozyskać to 28 080 złotych.

Rekrutacja uczestników w terminie od 03.02.2020 r. do 14.02.2020 r.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć nauki pływania od 29.02.2020 r. do 20.06.2020 r.

Formularz zgłoszeniowy (deklaracja uczestnictwa) dostępny do pobrania, a także w pokoju nr 312 Urzędu Miejskiego we Władysławowie. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 58 674-54-80/58 674-54-01 oraz w załączonym regulaminie. Wypełnione deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim we Władysławowie.


plakat - program umiem pływać

Opublikowano: 03 lutego 2020 14:42

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Deklaracja uczestnictwa [255.33 KB]

Regulamin Umiem Pływać [1.52 MB]

Wyświetleń: 666

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.