Współpraca z włoską gminą Scalea stała się faktem (foto)

Współpraca z włoską gminą Scalea stała się faktem (link otworzy duże zdjęcie)


Po obustronnych tegorocznych wizytach delegacji polskiej i włoskiej przyszła pora na finalizację starań. W dniu 17 listopada na terenie Ambasady Polskiej w Rzymie Burmistrz Roman Kużel oraz Asesor ds. turystyki włoskiej gminy Scalea Eugenio Orrico podpisali Porozumienie o współpracy.
 

Uroczystości towarzyszyła zamieszkała w Scalei Polonia. Celem Porozumienia jest nawiązanie współpracy partnerskiej, wymiana doświadczeń, tworzenie nowych kontaktów i pielęgnowanie polsko-włoskiej historii. W założeniach cel ten ma być  osiągany poprzez:

- nawiązywanie kontaktów pomiędzy instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi, szkołami, klubami sportowymi, grupami amatorskimi i wolontariuszami, szczególnie w formie wymiany kulturalnej i sportowej, jak również kontaktów pomiędzy mieszkańcami,

- współpracę gospodarczą w oparciu o potrzeby życia gospodarczego i poprawę konkurencyjności obszarów nadmorskich,

- współpracę w dziedzinie  turystyki i promocji gmin,

- współpracę w dziedzinie edukacji,

- wymianę kulturalną i turystyczną,  ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

Gospodarz uroczystości - Chargé d’affaires, pani Marta Zielińska- Śliwka oraz konsul Ewa Mamaj pogratulowały władzom obu gmin i złożyły życzenia owocnej współpracy. Strona włoska nie kryła zadowolenia z finalizacji prowadzonych do tej pory rozmów. Burmistrz Władysławowa podkreślił, iż nadmorskie położenie, atrakcyjność turystyczna oraz podobne w związku z tym wyzwania i możliwości obu gmin niewątpliwie będą sprzyjać rozwijaniu zainicjowanego partnerstwa.

Na oficjalnym spotkaniu w Ambasadzie, Władysławowo oprócz Burmistrza reprezentował Przewodniczący Rady Miejskiej Stefan Klein, Z-ca Burmistrza Kamil Pach oraz Sekretarz Małgorzata Niemirska-Thiel, a urzędników konsularnych: Ewa Nadzieja i Magdalena Trudzik.

Opublikowano: 21 listopada 2017 13:59

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1815

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.