Stypendia Burmistrza przyznane

Stypendia Burmistrza Władysławowa przyznane (link otworzy duże zdjęcie)


Na listopadowej sesji Rady Miejskiej uroczyście wręczono stypendia Burmistrza Władysławowa. Uhonorowani zostali najzdolniejsi uczniowie gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci z Gminy Władysławowo. Wyróżnieni, zgodnie z nowym modelem Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, otrzymali kilkukrotnie większe świadczenia, niż to było dotychczas. Gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów oraz rozwijania umiejętności w oparciu o swoje pasje i zainteresowania!

Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium Burmistrza Władysławowa przysługuje za osiągnięcia w nauce: uczniom drugich i trzecich klas gimnazjów, uczniom dziennych szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i profilowanych oraz techników), studentom szkół wyższych o uprawnieniach szkół publicznych w trybie stacjonarnym – do ukończenia 26. roku życia. – Ufam, że nowy system wynagradzania uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, zamieszkałych na terenie Gminy Władysławowo, zakładający kilkukrotnie większe świadczenia, niż to było dotychczas, będzie bodźcem do dalszej nauki dla stypendystów, ale i ich koleżanek i kolegów ze szkolnych ławek. Doceniamy najlepszych, jednostki wybitne, będące wzorem dla pozostałych  mówi Burmistrz Władysławowa Roman Kużel.

Stypendium  dla ucznia klasy drugiej i trzeciej gimnazjum może otrzymać uczeń, jeżeli osiąga szczególnie wysokie wyniki w nauce i uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów wpisanych na świadectwie, co najmniej 5,6. Stypendium  dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać uczeń, który uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen ze wszystkich przedmiotów wpisanych na świadectwie, co najmniej 5,3. Przy przyznawaniu powyższych preferowany jest uczeń, który ponadto: uzyskał ze sprawowania ocenę przynajmniej bardzo dobrą, jest laureatem bądź finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz tematycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym i szkolnym, brał aktywny udział w życiu szkolnym albo lokalnej społeczności. Stypendium dla studenta studiów stacjonarnych wyższych zawodowych i magisterskich może otrzymać student, jeżeli uzyskał średnią ocen, co najmniej 4,6 ze wszystkich egzaminów w każdym semestrze, które zaliczył w pierwszym terminie. Również preferowani są finaliści konkursów lub olimpiad na szczeblu międzynarodowym, krajowym, uczelnianym, posiadanie publikacji, studiowanie równolegle na kilku kierunkach lub dodatkowo realizowanie indywidualnego programu studiów, prowadzenie działalności na rzecz środowiska lokalnego, uczestniczenie w pracach naukowo badawczych (przynależność do koła naukowego).

STYPENDIA BURMISTRZA WŁADYSŁAWOWA PRZYZNANE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

STYPENDYŚCI UCZNIOWIE II i III KLAS GIMNAZJÓW

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Miejsce zamieszkania

1.

Zuzanna Łuczak

Chałupy

2.

Radosław Dębiński

Chłapowo

3.

Patrycja Zielonka

Rozewie

4.

Filip Szweda

Władysławowo 


STYPENDYŚCI UCZNIOWIE 
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Miejsce zamieszkania

1.

Beata Hincke

Chłapowo

2.

Klaudia Sałek

Chłapowo

3.

Natalia Kortals

Władysławowo

4.

Jakub Bizewski

Karwia

                                                    

STYPENDYŚCI STUDENCI

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Miejsce zamieszkania

1.

Mikołaj Nowak

Władysławowo

2.

Joanna Minkowska

Chłapowo

3.

Adam Diesner

Ostrowo

4.

Klaudia Ginter

Władysławowo

5.

Aneta Sarnowska

Władysławowo

6.

Alicja Kupczyk

Władysławowo


Opublikowano: 01 grudnia 2017 10:34

Kategoria: Aktualności

Filmy:

Wyświetleń: 1173

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.