Nowa ekspozycja stała w Muzeum Ziemi Puckiej – oddział „Hallerówka” we Władysławowie (foto)

Nowa ekspozycja stała w Muzeum Ziemi Puckiej – oddział „Hallerówka” (link otworzy duże zdj


W ramach programu Dziedzictwo Kulturowe 2017 przygotowano nową wystawę stałą pn. Na letnisku u Hallera prezentującą historię wypoczynku letniego na terenie Ziemi Puckiej od końca XIX wieku do 1989 r.

Ekspozycja w tzw. Błękitnym Domku opowiada o początkach rozwoju turystyki na tym terenie jeszcze w okresie pruskim, o intensyfikacji letniego wypoczynku w latach 1920-1939, a na koniec o turystyce masowej z okresu PRL. Na wystawie zostały zaprezentowane zabytki pochodzące ze zbiorów muzeum oraz bogata ikonografia tematu z kolekcji prywatnych. Wystawę otwarto 10 listopada 2017 r.

W 2016 r. Muzeum wystąpiło do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie projektu stworzenia nowej ekspozycji stałej w oddziale „Hallerówka” we Władysławowie w tzw. „Adiutantówce” zwanej też Błękitnym Domkiem. W ramach programu Dziedzictwo Kulturowe 2017, priorytetu Wspieranie działań muzealnych udało się pozyskać kwotę 130000 zł na ten cel. Wraz z dotacją celową Starostwa Powiatowego w Pucku wartość projektu wynosi 164 597,93 zł.

Partnerami przedsięwzięcia były: Gmina Władysławowo i Towarzystwo Przyjaciół Hallerowa. 

Opublikowano: 23 listopada 2017 13:59

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 930

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.