Dni Bezpiecznego Internetu w SP nr 2 we Władysławowie (foto)

Dni Bezpiecznego Internetu w SP nr 2 we Władysławowie (link otworzy duże zdjęcie)


Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Szkole Podstawowej Nr 2 we Władysławowie apel oraz rozstrzygnięcie wszystkich konkursów DBI miały miejsce 12 kwietnia 2018 r., już po raz jedenasty. Nad całością obchodów czuwały: Jolanta Kurys oraz Alicja Krzebietke.

DBI już od lat przekracza granice Europy - w tym roku wydarzenie świętowało ponad 130 państw z całego świata! Obchody DBI 2018 we wszystkich krajach obchodzone były pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Podczas obchodów DBI 2018 chcemy podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

Z tej okazji w lutym i marcu w SP2 odbyły się następujące inicjatywy i konkursy:

- Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów na podstawie scenariuszy "Dziecko w Sieci” lub „Owce w sieci”  oraz   „3...2...1...Internet”.

- Promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu i telefonu komórkowego przez dzieci – pogadanki na zajęciach z wychowawcą, zajęciach komputerowych i informatyce.

- Zapoznanie uczniów z adresami bezpiecznych stron i zachęcenie do korzystania z nich.

- Spotkanie z policją - pogadanka dla uczniów klas VII na temat cyberprzemocy.

- Konkurs na plakat – szanuję siebie i innych w cyberprzestrzeni.

- Praca plastyczna w programie Paint: szanuję siebie i innych w cyberprzestrzeni.

- Prezentacja multimedialna dla klas IV-VII na temat: szanuję siebie i innych w cyberprzestrzeni.

- Animacja w programie Pivot Animator.

- Gra planszowa – praca indywidualna lub grupy 2-osobowe.

- Konkurs plastyczny „Zasada bezpiecznego korzystania z Internetu.

- 12 kwietnia 2018 r. - Program słowno - muzyczny poświęcony problematyce bezpieczeństwa dzieci w sieci,  przygotowany przez klasę VIIb i IVc oraz rozstrzygnięcie konkursów DBI. 

Bardzo dziękujemy sponsorowi Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie za ufundowanie nagród.

Opublikowano: 16 kwietnia 2018 10:10

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 685

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.