Władysławowo członkiem Związku Miast Polskich

Związek Miast Polskich - logo (link otworzy duże zdjęcie)


Na sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 27 lutego 2019 roku radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą przystąpienia do Związku Miast Polskich. To organizacja reprezentująca i wspierająca samorządność lokalną oraz decentralizację, dążąca do lepszego rozwoju polskich miast.

Historia ZMP
Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. Posiada bogate tradycje międzywojenne. W latach 1917-1939 Związek aktywnie działał na polu lobbingu legislacyjnego, promocji gospodarczej i kulturalnej miast. Prowadził działalność wydawniczą i szkoleniową oraz szeroką wymianę doświadczeń. Współpracował także z podobnymi organizacjami w innych krajach. Po drugiej wojnie światowej działalność Związku Miast Polskich została uniemożliwiona. W pierwszych po wojnie wolnych wyborach lokalnych (27 maja 1990 r.) pojawiła się inicjatywa odtworzenia Związku. W ciągu kilku miesięcy rady blisko 60 miast podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku i w styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu - statutowej siedzibie Związku - jego Kongres Restytucyjny. Związek Miast Polskich od 90. roku tworzy najnowszą historię polskiej, odrodzonej samorządności. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 300 miast, w których mieszka ponad 72% miejskiej ludności kraju. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.

Misja ZMP
Skutecznie wspieramy polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechniamy dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców. Współpracujemy z wieloma podmiotami publicznymi i prywatnymi po to, by stwarzać miastom jak najlepsze warunki dla świadczenia przez nie usług publicznych najwyższej jakości.

Wizja ZMP
Silna i skuteczna ogólnopolska organizacja samorządowa, integrująca miasta wokół wspólnych celów.

Kompletna treść uchwały RM Władysławowa dostępna jest w BIP.

Zachęcamy także do odwiedzania strony internetowej Związku Miast Polskich, gdzie umieszczane są informacje nt. bieżącej działalności organizacji.

Opublikowano: 25 marca 2019 12:20

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 485

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.