Wolne miejsca w Samorządowym Przedszkolu Publicznym

Wolne miejsca w Samorządowym Przedszkolu Publicznym (link otworzy duże zdjęcie)


Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 pozostały wolne miejsca w nowotworzonym samorządowym publicznym Przedszkolu nr 1 przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie.

Projekt pn.  „Zaczynamy od przedszkola! – Utworzenie 110 trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie Władysławowo”, realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt zapewnia utworzenie 110 miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3, 4 i 5-lat, w tym również dla dzieci z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie Gminy Władysławowo. W nowopowstałym przedszkolu samorządowym realizowana będzie podstawa programowa kształcenia przedszkolnego. Ponadto dzieci będą się bawić, rozwijać umiejętności społeczne i wyobraźnię, poznawać zasady zdrowego żywienia, odkrywać swoje talenty, nauczą się samodzielnie jeść, ubierać itp. Do nauki i zabaw wykorzystywany będzie sprzęt ICT (tablice, podłogi i gry interaktywne). Dzieci będą miały zapewnione pełne wyżywienie (śniadanie, II śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek). W wyniku uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym dzieci będą przygotowane do podjęcia nauki w szkole, co podniesie ich szanse edukacyjne.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY (bezpłatna opieka oraz udział w zajęciach terapeutycznych, edukacyjnych i dodatkowych), z wyłączeniem kosztów wyżywienia.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie.

Komplet dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać osobiście do Komisji przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne, mieszczącej się przy ul. Morskiej 1 we Władysławowie, w godzinach pracy sekretariatu tj. od 9:00 do 14:00.

KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH STANOWIĄ:

1) Formularz zgłoszeniowy dziecka do przedszkola publicznego nr 1 we Władysławowie

2) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o potrzebie zapewnienia opieki powyżej 8 godzin dziennie ze względu na organizację pracy zawodowej rodziców – załącznik nr 1

3) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym – załącznik nr 2

4) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola publicznego – załącznik nr 3

5) Oświadczenie rodziców o wysokości miesięcznego średniego dochodu na osobę w rodzinie – załącznik nr 4

6) Oświadczenie uczestnika projektu

7) Oświadczenie uczestnika projektu RODO

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 58 674-04-41 lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 we Władysławowie przy ul. Morskiej 1.


Logotypy - Zaczynamy od Przedszkola

Opublikowano: 07 maja 2019 12:57

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 1236

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.