Skrzynka podawcza dla interesantów Urzędu Miejskiego we Władysławowie

skrzynkapodawczawww.png

W skrzynce umieszczonej przed wejściem do ratusza mogą Państwo zostawić pisma, dokumenty, korespondencję skierowaną do poszczególnych Referatów Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

Wyjątek stanowią sprawy skierowane do Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Działalności Gospodarczej – w tych przypadkach najpierw należy kontaktować się telefonicznie:
Urząd Stanu Cywilnego:                                                   58 674 54 65
Ewidencja Działalności Gospodarczej:                           58 674 54 32

Uprzejmie prosimy o pozostawienie na każdym złożonym piśmie kontaktu telefonicznego bądź mailowego w przypadku konieczności wyjaśnienia ewentualnych niejasności. To usprawni proces załatwienia sprawy w obecnych warunkach.


W trosce o zdrowie nas wszystkich oraz mając na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się patogenu Burmistrz Władysławowa podjął decyzję o reorganizacji pracy Urzędu Miejskiego na czas epidemii.

 

Od 16 marca urząd jest nieczynny dla Klientów do odwołania,
jednak nie będzie przerywał pracy.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Wnioski można składać drogą
pocztową lub mailową a część z nich przez platformę ePUAP przy pomocy profilu zaufanego (niezbędne informacje na temat założenia profilu zaufanego można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany).

 

Wszelkich płatności należy dokonywać elektronicznie, przekazem pocztowym lub w banku.

Do budynku Urzędu Miejskiego będą wpuszczani tylko pracownicy. Interesanci będą
przyjmowani jedynie w wybranych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu daty i godziny wizyty. 

Najważniejszych informacji można zasięgnąć pod numerami telefonów:

Biuro Obsługi Interesanta: 58 674 54 00
Sekretariat Burmistrza: 58 674 06 73
Urząd Stanu Cywilnego: 58 674 54 65 (sprawy związane z rejestracją urodzeń można załatwiać tylko elektronicznie, akty zgonu osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu).
Opublikowano: 15 kwietnia 2020 12:34

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 397

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.