Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020 - dofinansowanie dla Chłapowa

Chłapowo (link otworzy duże zdjęcie)

 

Gmina Władysławowo otrzymała dotację w wysokości 10.000,00 zł realizację zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chłapowo” przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020”, realizowanych na terenach wiejskich udzielonej z budżetu Województwa Pomorskiego.

Zakres prac będzie polegał na zagospodarowaniu fragmentu terenu przy nowopowstałej ścieżce rowerowej w Chłapowie poprzez zakup wiaty wypoczynkowej wraz ze stołem i ławkami, koszem na śmieci, stojaków rowerowych oraz samoobsługowej stacji naprawy rowerów.

Projekty „Aktywne Sołectwo Pomorskie” wpisują się w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, która, poprzez integrację i aktywizację społeczności wiejskich, zakłada, współdziałanie mieszkańców na rzecz rozwoju wspólnoty regionalnej i lokalnej.

 

Opublikowano: 22 czerwca 2020 10:24

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 215

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.