Burmistrz Władysławowa z jednogłośnym wotum zaufania!

XX sesja Rady Miejskiej (link otworzy duże zdjęcie)


Wszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwały w sprawie Absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2019 oraz za udzieleniem wotum zaufania dla Burmistrza Władysławowa Romana Kużel.

Podczas XX zwyczajnego posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Władysławowa przedstawił Raport o stanie Gminy Władysławowo za 2019 rok, który jest podsumowaniem dwunastomiesięcznych działań samorządu i narzędziem do weryfikacji zrealizowanych z budżetu gminy zadań. Zadania samorządu są bardzo szerokie: od edukacji, przez inwestycje, kulturę po sport i rekreację i właśnie te wszystkie elementy znalazły się w prezentacji Burmistrza. Największym wyzwaniem dla nas na kolejne lata będzie dążenie do zwiększania liczby mieszkańców, a co za tym idzie uruchomienie strefy gospodarczej, która zagwarantuje mieszkańcom całoroczną pracę opartą nie tylko na turystyce. Ważne jest również, aby nasza bardzo rozpoznawalna i popularna marka, jaką jest turystyczna Gmina Władysławowo, zmieniła swój wizerunek, postawiła na jakość, która będzie zauważalna w naszej przestrzeni publicznej - tak podsumował swoją wypowiedź Burmistrz Roman Kużel. Po wystąpieniu wszyscy obecni radni zagłosowali nad uchwałą ws. udzielenia Burmistrzowi Władysławowa wotum zaufania.

Kolejnym punktem posiedzenia było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Władysławowa z wykonania budżetu gminy w 2019 roku. Zanim radni przystąpili do głosowania, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Mariusz Labudda przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej RM oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dochody zaplanowane na 2019 rok zostały zrealizowane w 95,6%, a kwota planowanych wydatków nie została przekroczona. Komisja Rewizyjna stwierdziła również, że Burmistrz Władysławowa realizując zadania zakreślone w budżecie, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.  W rezultacie Burmistrz otrzymał absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, za czym głosowali wszyscy obecni radni.

Opublikowano: 25 czerwca 2020 09:00

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Filmy:

Wyświetleń: 280

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.