Zmarł Pan Bogdan Łagocki - Radny Rady Miejskiej Władysławowa w latach 2002 - 2020

bogdanlagockiwww.png


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Bogdana Łagockiego, Radnego Rady Miejskiej Władysławowa w latach 2002 - 2020, Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, zaangażowanego społecznika, dla którego sprawy gminy były zawsze niezwykle ważne. Wyrazy głębokiego współczucia składamy Rodzinie i Bliskim.


 

Bogdan Łagocki od urodzenia był mieszkańcem Ostrowa. Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym nie tylko Ostrowa, ale i całej gminy.

Bogdan Łagocki był radnym IV, V, VI, VII, VIII kadencji Rady Miejskiej Władysławowa, tej ostatniej niestety nie dokończył. W Radzie Miejskiej pracował w Komisjach Budżetowej i Gospodarczej, przez wiele lat był członkiem Prezydium. Reprezentował Gminę Władysławowo w Związku Międzygminnym Zatoki Puckiej.

Jego społeczna działalność była imponująca: Od 1994 roku był członkiem Rady Sołeckiej Ostrowa, a od 2001 roku działaczem Stowarzyszenia Mieszkańców Ostrowa „Zdrójk”. To tam  spełniał się w bezinteresownej pracy służącej gminie i jej mieszkańcom. Zaangażował się również w działalność Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, krzewiąc tradycję i kulturę kaszubską. Od ponad 30 lat pracował w MPWiK Ekowik, od 1997 roku jako Kierownik Działu Eksploatacji. Przy przedsiębiorstwie działał również w strukturach NSZZ Solidarność. W ubiegłym roku przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Pan Bogdan był ciepłym i pomocnym człowiekiem. Służył swoim doświadczeniem i radą. Nigdy nie odmawiał pomocy. Wszystko co robił, robił z ogromnym zaangażowaniem i starannością, zawsze z uśmiechem...

Jego techniczne wykształcenie oraz duże doświadczenie pozwoliło na zrealizowanie wielu zadań, które uatrakcyjniły gminę oraz poprawiły jej funkcjonalność.

Odszedł mądry i skromny Człowiek, który miał do wszystkich ogromny szacunek.

Panie Bogdanie, będzie nam brakowało Pana doświadczenia, wiedzy i dobrego słowa.

Spoczywaj w pokoju.Opublikowano: 04 lipca 2020 19:59

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 473

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.