Wyniki otwartego konkursu ofert dla NGO na 2019 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na 2019 rok (link otworzy duże zdjęcie)

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie w postaci organizacji i prowadzenia m.in. warsztatów, pikników naukowych, wykładów, prelekcji o charakterze edukacyjnym, zajęć pozalekcyjnych i rozwijających zainteresowania i uzdolnienia artystyczne i inne zgodnie z ustawą o systemie oświaty”

Lp.

Nazwa organizacji

Przyznana kwota

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Karwi „Strażak to brzmi dumnie 3”

0 zł

- z kosztorysu wynika, że zadanie polega na doposażeniu OSP

2

Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”

„Półkolonie dla osób upośledzonych intelektualnie”

4.500 zł

3

Fundacja Integracji Społecznej „Prointegro”

„Niepełnosprawny w szkole II”

1.875 zł

4

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu „Zrozumieć Świat”

„Kolorowy Świat”

3.500 zł

5

Stowarzyszenie Pasjonatów Malarstwa

Warsztaty  „Artysta maluje”

0 zł

- koszty obsługi zadania przekroczyły 10% kosztów bezpośrednich dotacji

6

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2

„Co w naszym morzu pływa – warsztaty ceramiczne”

5.000 zł

7

Stowarzyszenie „Radość Życia”

„Kaszubskie Anioły – warsztaty z osobami niepełnosprawnymi”

4.000 zł

8

Stowarzyszenie Rozwoju Szotlandu

„Warsztaty architektoniczne „ Z architekturą na ty”

5.600 zł

9

Stowarzyszenie Miłośników Zimowych Kąpieli, sportu i Czynnej Rekreacji –Nordowe Morsy

„Zimowe ferie aktywnie na plaży”

3.000 zł

10

Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa

„Warsztaty pod hasłem – „Wyhaftujemy murale”

0 zł

-brak spełnienia pkt 10 ogłoszenia tj. wstępnej zgody właścicieli obiektów i przestrzeni, w których projekt będzie realizowany,

-ze względu  na realizację planowanej inwestycji tj przebudowy drogi  215

11

Ochotnicza Straż Pożarna Władysławowo

Integracyjny rajd pożarniczy Władysławowo 2019

2.300 zł

 

 

Ochrona Zdrowia w postaci organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze terapeutycznym, rehabilitacyjnym i pielęgnacyjnym oraz świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej osobom nieuleczalnie chorym z terenu Gminy Władysławowo”

Lp.

Nazwa organizacji

Przyznana kwota

1

Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”  „Wspomaganie psychiczne i fizyczne kobiet po operacji raka piersi „Amazonki”

4.250 zł

2

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP

Warsztaty terapii zajęciowej Caritas dla osób starszych i chorych

0 zł

- nie wpisuje się w zadanie, nie dotyczy usług zdrowotnych

3

Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio

„Świadczenie usług opieki hospicyjnej i paliatywnej na rzecz mieszkańców Gminy Władysławowo”

10.000 zł

4

Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”

 „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych intelektualnie w formie półstacjonarnej”

0 zł

- koszty obsługi zadania przekroczyły 10% kosztów bezpośrednich dotacji

5

Kaszubska Spółdzielnia „Przystań”

„Organizacja i prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym dla mieszkańców gminy Władysławowo”

4.450 zł

6

Fundacja Integracji Społecznej „Prointegro”

„Zajęcia terapeutyczne – Zrozumieć siebie”

5.400 zł

7

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu „Zrozumieć Świat”

„Radość i rozwój”

9.000 zł

8

Stowarzyszenie „Radość Życia”

Zajęcia rehabilitacyjne na basenie dla osób niepełnosprawnych

8.000 zł

 

Kultura i sztuka w postaci organizacji otwartych imprez kulturalnych w formie festiwalu, festynu, koncertu, przeglądu artystycznego, wystawy, konkursu, spektaklu teatralnego w tym realizacja projektów mających na celu umacnianie dziedzictwa kulturowego i tożsamości kaszubskiej”

Lp.

Nazwa organizacji

Przyznana kwota

1

Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Pucka.Info-Prasa Regionalna”

0 zł

- nie wpisuje się w zadanie, nie dotyczy imprezy

2

Stowarzyszenie Rozwoju Władysławowa

„Po kaszubsku na Nordzie – edycja II”

5.000 zł

 

3

Towarzystwo Miłośników Jastrzębiej Góry

„V spotkanie z muzyką”

13.000 zł

4

Fundacja „Aleja Gwiazd Sportu”

„XX Edycja Alei Gwiazd Sportu – Festiwal Sportu Władysławowo 2019”

20.000 zł

5

Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa

„III rodzinny rajd rowerowy szlakiem zapomnianych miejsc kultu i dziedzictwa kaszubskiego”

3.500 zł

 

6

Stowarzyszenie Radość Życia

„Konkursy plastyczne, recytatorskie, sportowe i wiedzy związanej  100 rocznicą niepodległości Państwa Polskiego jak również wiedzy o naszym mieście w ramach festynu dla dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy”

2.000 zł

 

7

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów/o Władysławowo (pełnomocnictwo)

„Gminne Obchody Światowego Dnia Inwalidy i osób Niepełnosprawnych”

3.000 zł

 

8

Stowarzyszenie na rzecz edukacji filmowej

„100 lat Jastrzębiej Góry na 100-lecie Niepodległej”

6.000 zł

Opublikowano: 27 grudnia 2018 12:25

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na 2019 rok [1.15 MB]

Wyświetleń: 712

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.