Zakończyły się spotkania mieszkańców z Burmistrzem (foto)

Zebranie Burmistrza z mieszkańcami sołectwa Chłapowo (link otworzy duże zdjęcie)


Zebrania odbywały się w dniach od 20 marca do 7 kwietnia 2017 roku. W 12 spotkaniach wzięło udział łącznie ok. 500 mieszkańców. Oprócz władz gminy, w tym rad sołeckich i osiedlowych, obecni byli m.in. wicestarosta powiatu puckiego oraz reprezentanci służb mundurowych.

Podczas spotkań przewodniczący jednostek pomocniczych przedstawiali zebranym sprawozdania z bieżącej działalności oraz minionego roku. Głos zabierał także wicestarosta Tomasz Herrmann, który mówił m.in. o współpracy Gminy Władysławowo z powiatem puckim w zakresie funkcjonowania puckiego Szpitala, czy projektów drogowych, wśród których wymieniał budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Żwirowej z Drogą Chłapowską.

Burmistrzowie Roman Kużel i Kamil Pach opowiadali mieszkańcom o zrealizowanych i prowadzonych inwestycjach, podjętych inicjatywach oraz planach na dalszy rozwój gminy. Była mowa o uporządkowaniu wejść na plażę, ich oświetleniu, doprowadzeniu mediów, nowej kładce i ujednoliceniu punktów gastronomicznych. Dojścia i kładki wykonywane będą przy użyciu wysokiej jakości materiałów kompozytowych, wykorzystanych już np. na zejściu na plażę nr 23 w Jastrzębiej Górze, czy kładkach na plażach w Chałupach, Ostrowie i Karwi. Podejmowano również temat inwestycji drogowych, w tym obecnie realizowanych: budowy ul. Mokrej i Błękitnej w Karwi oraz ul. Jachtowej we Władysławowie. Burmistrz wspominał także o istotnych zadaniach, nie tylko z perspektywy gminy, ale i całego województwa pomorskiego, szczególnie w sezonie letnim. Ponadlokalny projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 215 oraz usprawnienie komunikacji samochodowej, kolejowej i rowerowej za pośrednictwem tzw. węzła integracyjnego, to inicjatywy ważne tak dla mieszkańców, jak i w szczególności przyjeżdżających nad morze turystów. We wspomnianym zakresie niezmiernie istotne jest również zagospodarowanie terenu wokół oraz samego dworca PKP we Władysławowie. Burmistrzowie pokrótce starali się przedstawiać ważne dla społeczności lokalnej inwestycje, ze szczególnym uwzględnieniem tych zawartych do wykonania jeszcze w tegorocznym budżecie Gminy Władysławowo.

Burmistrz Władysławowa Roman Kużel dziękuje wszystkim mieszkańcom za przyjście i aktywny udział w organizowanych spotkaniach  "Państwa głos, opinie oraz wsparcie, mają dla nas nieocenione znaczenie". Zachęcamy do bieżącego obserwowania inicjatyw Gminy Władysławowo za pośrednictwem biuletynu miejskiego "Ratusz", strony internetowej oraz portali społecznościowych.

Opublikowano: 10 kwietnia 2017 11:12

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 2637

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.