"Rowerowy Maj" - czas na podsumowania i nagrody (foto)

Rowerowy Maj - czas na podsumowanie - Chłapowo (link otworzy duże zdjęcie)


W dniach 12-14 czerwca w Szkołach Podstawowych, kolejno w Chłapowie, Jastrzębiej Górze i Karwi zorganizowano apele podsumowujące kampanię Rowerowy Maj 2019. Frekwencja w naszych placówkach, biorących udział w akcji, wyniosła 51%.

W SP Chłapowo do uczestników kampanii trafiły nagrody indywidualne (dzwonki, koszyki na bidony oraz lampki rowerowe), a dla najlepszej klasy IV A (frekwencja 87,1%) - bilety do kina, które ufundował Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Dziękujemy również Tor Półwysep za ufundowanie voucherów dla koordynatora szkolnego. Dzień później podsumowanie odbyło się w placówce najdalej wysuniętej na północ... a więc w Szkole Podstawowej w Jastrzębiej Górze. Tam frekwencja wyniosła 32,6%, a najlepsza klasa - VI - osiągnęła wynik 49,3%. Uczestnicy kampanii otrzymali nagrody indywidualne, klasowe oraz dla koordynatora, podobnie jak ich koledzy z Chłapowa. 14 czerwca natomiast honorowano rowerzystów ze Szkoły Podstawowej w Karwi. Frekwencja w tej placówce wyniosła 42,1%, a najlepszą pod tym względem okazała się klasa V A, która "wykręciła" wynik na poziomie 61,5%. Nagrody były takie same jak w pozostałych placówkach. 

W akcji "Rowerowy Maj" 2019 w Gminie Władysławowo w sumie wzięło udział 26 klas oraz 348 uczestników, którzy wykonali 9240 przejazdów! Łączna frekwencja we wszystkich placówkach wyniosła 51%. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział!

Opublikowano: 14 czerwca 2019 10:21

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 296

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.