Sprawozdanie z działalności OMGGS 2019 - podsumowanie wspólnych działań samorządów

Sprawozdanie z działalności OMGGS 2019 - baner (link otworzy duże zdjęcie)

 

21 stycznia 2019 r. podczas spotkania noworocznego w Gdyni mieliśmy zainicjować ambitny 5-letni program działań dla metropolii. Rok 2018 kończyliśmy pełni euforii. Przygotowywaliśmy na zlecenie Szefa raport otwarcia kadencji 2018-2023, który miał zdynamizować prace metropolii. Niestety, zamiast przygotowywać się do spotkania noworocznego, organizowaliśmy pogrzeb. Śmierć Pawła Adamowicza wstrząsnęła nami wszystkimi. Ten trudny czas pokazał jednak, że w naszej metropolii tkwi olbrzymi potencjał i solidarność. Prezesurę OMGGS objęła Aleksandra Dulkiewicz, prawa ręka Szefa. Prezydenci Sopotu i Gdyni aktywnie wspierali Gdańsk w najtrudniejszym czasie. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie jednomyślnie zdecydowali o zaangażowaniu OMGGS w organizację jubileuszu wyborów 4 czerwca 1989 roku, na co powszechnie odpowiedzieli samorządowcy z całej Polski. Misja metropolii jest realizowana, współpraca metropolitalna się rozwija, marka OMGGS staje coraz bardziej rozpoznawalna. 2019 rok to czas kontynuacji projektów ZIT i innych działań OMGGS - w powszechnej ocenie najbardziej innowacyjnej metropolii w Polsce. Innowacyjność to również ryzyko, co urzeczywistniło się w przypadku Mevo - największego sukcesu i dużego rozczarowania ubiegłego roku. Bogatsi o to doświadczenie szykujemy kolejny system rowerowy. Już nie dla 14, a dla 18 gmin. Jesteśmy liderem we wdrażaniu funduszy unijnych. Gdyby nie ZIT-y, nie powstałyby węzły przesiadkowe w Nowym Dworze, Gościcinie, Sierakowicach, Władysławowie czy Stężycy. Warto przypominać, że oczekiwano od nas budowy kilku węzłów, a budujemy ich 26. Wynikało to z decyzji prezydentów Gdańska i Gdyni, którzy postanowili podzielić się funduszami unijnymi z sąsiadami. Pomagaliśmy sobie wewnątrz metropolii w wielu kwestiach. Zespół OMGGS pomagał oceniać jakość termomodernizowanych budynków gminnych i powiatowych, jak również optymalizować taryfy za prąd do szkół, urzędów i obiektów sportowych. Pomagał poprawiać gminne programy rewitalizacji, dostarczać ekspertów do weryfikacji dokumentów projektowych, tworzyć nowe przedsiębiorstwa społeczne wśród osób, które były dotąd beneficjentami GOPS-ów i PCPR-ów. W 2019 r. opracowaliśmy wspólne standardy - infrastruktury rowerowej oraz zamówień publicznych (aby promować zakupy lokalne) i rozpoczęliśmy prace nad wspólnym standardem wobec osób z niepełnosprawnością oraz imigrantów. Prezes Zarządu OMGGS Paweł Adamowicz nie wiedział czy wygra wybory na prezydenta. Mimo to prosił, żebyśmy byli przygotowani. Mówił, że przedłużenie kadencji do 5 lat to jedna z niewielu dobrych rzeczy, które wdrożył obecny rząd. Że dzięki temu będziemy mieć większe szanse na wdrożenie zmian. Na stworzenie metropolitalnego zarządu transportu, wspólnego lub powiatowych biur planistycznych oraz innych ambitnych celów Strategii OMGGS 2030. Zobaczysz, 2030 rok będzie zaraz. Mamy tylko dwie kadencje żeby ją zrealizować. Jeżeli wygram, musimy być przygotowani. W przyszłej kadencji musimy się więcej uczyć od metropolii Europy, bardziej zdecydowanie wdrażać innowacje. Ale początek będzie kluczowy! - zarażał optymizmem i zaangażowaniem. Jakkolwiek sporo z tego czasu nam zabrano, to wierzę, że nowe pokłady okazanej w ubiegłym roku solidarności staną się spoiwem i wzmocnieniem metropolii - na dobre i na trudniejsze czasy. Za tę solidarność w imieniu całego zespołu Biura Metropolii bardzo Państwu dziękuję. Zachęcam do lektury raportu, bo skupieni na swoich priorytetach rzadko mamy okazję zobaczyć jak szeroką gamę ciekawych i korzystnych dla naszych mieszkańców działań realizujemy razem jako OMGGS.

Michał Glaser
Prezes Zarządu OMGGS,
Dyrektor Biura

Opublikowano: 09 czerwca 2020 14:55

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

sprawozdanie_z_dzialalności_2019.pdf [4.64 MB]

Wyświetleń: 155

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.