Gmina Władysławowo otrzymała dofinansowanie do zadania „Budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzania ścieków deszczowych z dzielnicy Hallerowo (ulice Hryniewieckiego, Morska, Kolejowa) we Władysławowie”

Podpisanie aneksu do umowy „Poprawa efektywności
odprowadzania wód opadowych poprzez budowę sys

 

Związek Międzygminny Zatoki Puckiej i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 5 czerwca 2020 roku podpisali aneks do umowy, dzięki któremu zwiększono dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzania ścieków deszczowych z dzielnicy Hallerowo (ulice Hryniewieckiego, Morska, Kolejowa) we Władysławowie” dla Gminy Władysławowo o kwotę ponad 700.000,00 zł.

Środki te zostały naliczone dzięki aktualnemu przelicznikowi kursu Euro i pomniejszą one już wydatkowaną kwotę udziału własnego gminy dla zrealizowanego już przedsięwzięcia. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Hallerowo we Władysławowie realizowana była w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”. Projekt Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej, który obecnie tworzą Gmina Miasta Puck, Gmina Puck i Gmina Władysławowo zrealizowany w całości zostanie do końca czerwca 2023 r., natomiast prace związane z projektem na terenie naszej gminy trwały w latach 2017- 2018. (Zobacz: „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”) Zawarcie umowy odbyło się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którym Beneficjentem jest Związek Międzygminny Zatoki Puckiej - „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”.

Opublikowano: 06 czerwca 2020 13:13

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 118

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.