ABRUKO zdecydowanie wychodzi na prostą

ABRUKO Sp. z o.o. (link otworzy duże zdjęcie)

Kondycja finansowa ABRUKO wygląda coraz lepiej. Po zysku sięgającym w roku 2015 ponad 100 tysięcy zł, rok później blisko 90 tysięcy złotych, miejska spółka w 2017 roku osiągnęła na plusie ponad 635 tysięcy złotych.

Gdyby nie zobowiązania wobec byłego prezesa oraz budząca wiele wątpliwości działalność w latach 2012-2014, w tym kontrole służb karno-skarbowych, których efektem były decyzje o obciążeniu Spółki za ten okres kwotą ok. 1 miliona złotych, a także  podpisana pod koniec kadencji przez poprzednią burmistrz umowa, oddająca większość udziałów kempingu „Małe Morze” w ręce prywatnego przedsiębiorcy, wynik mógłby być jeszcze lepszy.

Na majowej sesji Rady Miejskiej Władysławowa Prezes ABRUKO Sp. z o.o. Tomasz Lenkiewicz przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności miejskiej spółki. Cieszyć mogą szczególnie poprawiające się wyniki finansowe. Jeszcze w 2014 roku, w czasie pracy poprzedniego Zarządu Spółki, wyglądały one dramatycznie, kiedy po stronie strat zapisano kwotę ponad 3 milionów złotych. Dzisiaj, patrząc na podsumowanie 2017 roku i zysk 637 650,13 złotych, można wreszcie odetchnąć z ulgą i spokojnie myśleć o płynnym funkcjonowaniu firmy, zajmującej się m.in. realizacją usług komunalnych oraz budową dróg. Najwyższą wartość przychodów na poziomie 65,5% generuje w ABRUKO dział inwestycji i remontów, sumarycznie to blisko 11 milionów złotych. Znaczący wkład w tak dobry wynik finansowy ma też podpisana na początku 2017 roku z Gminą Jastarnia umowa na odbiór odpadów oraz budowa dróg w Gminie Łęczyce. Dzięki poszerzeniu zasięgu działalności, spółka rozwinęła tabor, zatrudniła 20 osób i zapewniła sobie stały przychód na najbliższe 3 lata.

Niestety mimo pozytywnych sygnałów, opisanych wyżej, ABRUKO nadal musi jednak rozliczać się ze swojej przeszłości tj. decyzji poprzedniego Zarządu Spółki. Zobowiązania wobec byłego prezesa, który został zwolniony w 2012 roku, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 listopada 2017 roku, wynoszą wraz z odsetkami 813 467,50 zł. Pierwszą ratę z tej kwoty, w wysokości 206 000 złotych, miejska spółka uiściła 8 listopada 2017 roku, kolejną 200 000 złotych ABRUKO wypłaciło w roku bieżącym 27 marca. Następne spłaty planowane są na lipiec i październik 2018 roku, a ostatnia w pierwszym kwartale 2019 roku. Całościowo, po wyrokach Sądu, to kwota i tak niższa od pierwotnie zakładanej, gdyż oczekiwania byłego prezesa przekraczały ponad 1 milion złotych.

W latach 2012-2014 w spółce doszło oględnie mówiąc do wielu nieprawidłowości. Po raporcie Najwyższej Izby Kontroli, złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarząd spółki. Mowa o wyrządzeniu szkody wielkich rozmiarów, przekraczającej kwotę 1 miliona złotych, poprzez nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez zarząd spółki i panią burmistrz. 25 sierpnia 2017 roku Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła jednak to postępowanie, twierdząc że wyrządzona szkoda nie przekroczyła 200 tysięcy złotych. Gdyby było to 200 tysięcy złotych lub więcej, jak szacował biegły ds. gospodarczych, można byłoby mówić o przestępstwie. Spółka w porozumieniu z Gminą Władysławowo od tej decyzji złożyła zażalenie. Sąd jednak je oddalił twierdząc, że co prawda Spółka poniosła szkodę, lecz podzielił ją na trzy okresy, a w każdym z nich, zdaniem sądu nie przekroczono, wspomnianej wyżej, mitycznej granicy 200 tysięcy złotych. Na tym zakończyło się dochodzenie sprawiedliwości w zakresie kodeksu karnego. Uzyskane postanowienia i opinie na szczęście otwierają drogę do roszczeń o naprawienie szkód na drodze kodeksu cywilnego, co Spółka zamierza zrobić.

Istotnym aspektem, mającym wpływ na zakres działalności i wpływy spółki jest również sytuacja pierwszego na półwyspie helskim kempingu „Małe Morze”. Po podpisaniu przez byłą burmistrz oraz Prezesa Zarządu spółki umów, ABRUKO posiada obecnie jedynie 30% udziałów w „Małe Morze” Sp. z o.o., co oznacza, że nie może mieć realnego wpływu na jej funkcjonowanie, a władztwo korporacyjne pozostaje w rękach pozostałego udziałowca. Od początku nowej kadencji tj. od 2015 roku Gmina Władysławowo wraz ze Spółką rozpoczęła kroki, mające na celu przywrócenie tego stanu rzeczy do normalności. Ostatnie opinie sądów, uznające że Spółka i Gmina została poszkodowana, dają nowe możliwości dochodzenia swoich praw przed wymiarem sprawiedliwości.

Burmistrz Władysławowa Roman Kużel:

„Niezwykle cieszę się z podjętych na początku kadencji decyzji, związanych z powołaniem obecnego Prezesa Zarządu Spółki ABRUKO. Po przedstawionych sprawozdaniach z ostatnich lat pracy, z całą pewnością i satysfakcją stwierdzam, że firma wreszcie zmierza we właściwym kierunku. Choć cierpi za nie swoje winy.

Nie oceniam decyzji sądów i prokuratur, ciężko z nimi dyskutować, ale nadal ufam i jestem głęboko przekonany, że prawo w Polsce jeszcze obowiązuje, a doraźny interes politvczny nie będzie ważniejszy niż prawda i dobro mieszkańców naszej gminy.

Na pewno nie zaprzestaniemy, jako Gmina czy też Spółka, walczyć o utracony majątek i wierzę, że prędzej czy później przyniesie to wymierne efekty. Bo prawda i sprawiedliwość zawsze zwycięża.”

Opublikowano: 28 czerwca 2018 11:38

Kategoria: Komunikaty

Filmy:

Wyświetleń: 1211

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.