Zobacz logo sołectwa Tupadły (foto)

Logo sołectwa Tupadły (link otworzy duże zdjęcie)


Tupadły, jako kolejne sołectwo z terenu Gminy Władysławowo, ma swój promocyjny znak graficzny. Autorem zwycięskiego projektu logo jest Maciej Domnik z Karlikowa i to on otrzyma nagrodę w postaci tabletu.

W wyznaczonym terminie tj. do 10 maja 2018 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęło 10 zgłoszeń, zawierających łącznie 33 prace. Dwa tygodnie później, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie wyboru znaku graficznego dla sołectwa Tupadły. Logo miało nawiązywać do historii, walorów turystycznych i nadmorskiego położenia miejscowości. Każdy członek Komisji dokonał wyboru 3 najlepszych w jego ocenie projektów, nadając im punkty 1-3, adekwatnie do swojego gustu. W wyniku głosowania wyłoniono zwycięzcę i osobę, która zdobyła drugie miejsce. Trzeciego miejsca komisja nie przyznała.

Autorzy projektów, które uzyskały największą liczbę punktów:

1. Maciej Domnik - Karlikowo

2. Sebastian Richert - Karwia

Dwukolorowy motyw morski zwycięskiej pracy stał się tłem dla dryfujących żaglówek, okalonych żółtą obwolutą nawiązującą do słońca nad morzem, a całość została zwieńczona napisem z nazwą miejscowości. Wybrane logo będzie wykorzystywane w celu identyfikacji działań związanych z pracą Sołectwa Tupadły. Znajdzie się także na dokumentach, materiałach promocyjnych, nośnikach reklamy oraz stronie internetowej Sołectwa.

Kompletne wyniki konkursu, a także protokół z posiedzenia Komisji, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opublikowano: 05 czerwca 2018 12:01

Kategoria: Komunikaty

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1019

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.