Czyste powietrze Pomorza (edycja 2018) - konkurs unieważniony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (link otworzy duże zdjęcie)


Gmina Władysławowo z przykrością informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku w dniu 29 czerwca unieważnił konkurs „Czyste Powietrze Pomorza” (EDYCJA 2018) w ramach którego Gmina Władysławowo złożyła wniosek o dofinansowanie w imieniu mieszkańców Gminy.

KOMUNIKAT WFOŚ: ZOBACZ 

Niemniej jednak, z wiadomości uzyskanych przez Gminę, uprzejmie informujemy, że mieszkańcy Gminy, którzy złożyli deklarację udziału w Programie Czyste Powietrze Pomorza–edycja 2018, będą mieli możliwość złożenia wniosku w ramach Rządowego Programu Czyste Powietrze. Niestety na dzień dzisiejszy, Gmina Władysławowo nie jest w stanie wskazać szczegółowych rozwiązań przyjętych w Programie Rządowym, gdyż trwają obecnie nad nimi prace. W przypadku uzyskania jakiekolwiek informacji o Rządowym Programie Czyste Powietrze, zostanie ona opublikowana na stronie internetowej Gminy Władysławowo, a także przekazana telefonicznie lub e-mailowo zainteresowanym.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 58 674-54-80 lub w p. 327 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.Unieważnienie konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018) – komunikat Burmistrz Czerska

W związku z unieważnieniem konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018) ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w dniu 09 lipca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku odbyło się spotkanie Prezesa WFOŚiGW w Gdańsku Pana Macieja Kazienko oraz Burmistrz Czerska Jolanty Fierek. Rozmowa przebiegła bardzo merytorycznie i rzeczowo. Pan Prezes zaprezentował Burmistrz Czerska wstępnie przyjęte zasady nowego konkursu o zasięgu krajowym pn. Czyste Powietrze . W swoich wypowiedziach Prezes zapewniał, że mieszkańcy którzy złożyli wnioski zostaną obsłużeni w nowym programie jako pierwsi. Dodatkowo deklarował lepsze warunki dofinansowania w konkursie krajowym niż wojewódzkim. Wyjaśniał, że:

1. wnioski trzeba będzie ponownie składać na nowych drukach bezpośrednio do WFOŚiGW w Gdańsku (za pomocą ePUAP lub elektronicznie wypełniony formularz wydrukować i wysyłać  do Funduszu pocztą tradycyjną),

2. decyzje o dofinansowaniu będą rozpatrywane na bieżąco (tryb ciągły konkursu),

3. do nowego konkursu zakwalifikowane będą modernizacje źródeł ciepła po 01.01.2018r., jednakże takie, które nie zostały zakończone (nie został podpisany końcowy protokół odbioru),

4. finansowanie inwestycji będzie zależne m.in. od dochodu w rodzinie (na podstawie PIT),

5. dostępne będą opcje dofinansowania w formie dotacji, pożyczki lub obydwu tych form (zależnie od progu dochodowego),

6. konkurs ruszyć ma na początku września,

Burmistrz Czerska Jolanta Fierek, mówiąca w imieniu samorządów podpisanych pod listem do Premiera, broniła interesów Mieszkańców i namawiała Prezesa WFOŚiGW do publicznego zaprezentowania warunków konkursu krajowego oraz do przywrócenia konkursu wojewódzkiego. Opublikowanie zasad, form i poziomu dofinansowania, które dadzą mieszkańcom wybór czy realizują wymianę pieca w ramach złożonego już wniosku czy wycofują wniosek i oczekuje na uruchomienie naboru wniosków w konkursie krajowym. Niestety rozwiązanie takie, według Prezesa WFOŚiGW, nie może mieć miejsca.

W dniu dzisiejszym zostanie wysłany list do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z żądaniem niezwłocznego uruchomienia programu krajowego, z argumentacją, że okres letni jest najlepszym i tak naprawdę jedynym czasem na wymianę pieca. Domagamy się zagwarantowania osobom, które złożyły wnioski w konkursie wojewódzkim, dofinansowania zakończonych prac  modernizacyjnych.  Dodatkowo prosimy Premiera o rozważenie możliwości prowadzenia w roku 2018 dwóch programów równocześnie, dzięki czemu Mieszkańcy będą mogli dokonywać wyboru odpowiadającego im programu.

Opublikowano: 03 lipca 2018 13:11

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 672

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.