Rozpoczęła się budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Szkutników z Hallera (foto)

Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Szkutników z Hallera (link otworzy duże zdjęcie)


19 kwietnia rozpoczęły się pierwsze prace związane z wykonaniem drogi gminnej łączącej ul. Szkutników z ul. Gen. J. Hallera we Władysławowie. Inwestycja obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki brukowej, chodnika, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami, a także instalację oświetlenia drogowego typu LED.

To pierwszy etap wykonania drogi stanowiącej połączenie osiedla Śródmieście i osiedla Szotland. Termin zakończenia robót ustalono na 15 czerwca 2017 roku.  Połączenie Szkutników i Hallera to skrót, z którego często korzystają mieszkańcy chcący dostać się do centrum miasta. W sezonie letnim tą drogą na plażę zmierzają także turyści. Jej uporządkowanie poprawi komfort, a dzięki oświetleniu i bezpieczeństwo, poruszających się tędy pieszych oraz rowerzystów  mówi Burmistrz Władysławowa Roman Kużel. 

Koszt inwestycji to 336 612,20 zł brutto, z czego 145 524,65 zł brutto poniesione zostanie przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o.o. za zakres dotyczący budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Etap II, związany z budową kanalizacji deszczowej i drogi, realizowany będzie w późniejszym terminie.

Zobacz także: materiał wideo w Twojej Telewizji Morskiej pt. "Nowa droga połączy Śródmieście i Szotland".

Opublikowano: 19 kwietnia 2017 14:15

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 3901

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.