Umowa o dofinansowanie termomodernizacji Ratusza i Szkół Podstawowych podpisana (wideo)

Podpisanie umowy o termomodernizacje budynków użyteczności publicznej (źródło: Urząd Marszałkowsk


Burmistrz Władysławowa podpisał kolejną umowę na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Tym razem chodzi o termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Władysławowo: Ratusza Miejskiego we Władysławowie, Szkoły Podstawowej nr 3 we Władysławowie (2 budynki) oraz Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze.

Zakres prac dotyczy poprawy efektywności energetycznej ww. obiektów i obejmuje: ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, modernizację systemu grzewczego, wentylacji, instalacji c.w.u., wymianę okien i drzwi oraz opraw oświetleniowych. Realizacja projektu wpłynie m.in. na zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz spadek emisji CO2 i poprawę jakości powietrza oraz życia mieszkańców Gminy.  Jestem bardzo zadowolony z otrzymanego dofinansowania. Wymienione budynki gminne od lat oczekiwały na modernizację, teraz przy wsparciu środków zewnętrznych, będzie to możliwe. Pierwszy przetarg chcemy zorganizować jeszcze w tym roku  mówi Burmistrz Władysławowa Roman Kużel.

W ramach projektu zmodernizowane energetycznie zostaną 4 budynki użyteczności publicznej, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych o 316,41 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii o 1 369 347,00 kWh/rok. Zadanie zostanie zrealizowane do końca grudnia 2019 r.

Opublikowano: 06 czerwca 2017 09:24

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1415

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.