Ulica Floriana Ceynowy w przebudowie (foto i wideo)

Ulica Floriana Ceynowy w przebudowie (link otworzy duże zdjęcie)


Na terenie Gminy Władysławowo trwa rozbudowa infrastruktury drogowej. Równolegle do inwestycji przy ul. Górnej w Jastrzębiej Górze, robotnicy przystąpili do prac przy ul. Floriana Ceynowy we Władysławowie.

Zadanie przy ul. Floriana Ceynowy we Władysławowie obejmuje fragment od ul. Męczenników Wielkiej Wsi do ul. Średniej, wraz z przyległym odcinkiem dojazdowym. Powstaną ciągi pieszo-jezdne oraz chodniki, łącznie na długości blisko 450 metrów, a także kanalizacja deszczowa.  To jedna z najstarszych ulic Władysławowa, która od lat wymagała modernizacji. Drogi wewnętrzne, szczególnie dla mieszkańców, stanowią równie ważne trasy, jak główne arterie ruchu prowadzące do naszej gminy. Staramy się z radnymi tak gospodarować budżetem, aby systematycznie realizować tak pierwsze, jak i te drugie inwestycje drogowe  mówi z-ca Burmistrza Władysławowa Kamil Pach.

Planowany termin zakończenia przebudowy ustalony został na 30 czerwca 2018 roku. Koszt zadania wynosi blisko 600 tysięcy złotych.

Opublikowano: 18 maja 2018 11:28

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 816

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.