Tablice z kaszubskimi nazwami miejscowości stanęły na terenie gminy (foto i wideo)

Tablice z kaszubskimi nazwami miejscowości stanęły na terenie gminy (link otworzy duże zdjęcie)


Po 2 latach od złożenia wniosku w sprawie wpisania Gminy Władysławowo do rejestru gmin, na których obszarze używane są dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości, otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o wpisaniu do ww. rejestru. Na jego mocy nazwy 6 miejscowości naszej gminy mogą oficjalnie funkcjonować w języku polskim i kaszubskim tj. Karwia – Karwiô, Ostrowo – Òstrowò, Jastrzębia Góra - Pilëce, Chłapowo – Chlapòwò, Władysławowo - Wiôlgô Wies oraz Chałupy - Chalëpë.

W rezultacie dokonano wymiany drogowych tablic informacyjnych, na których aktualnie widnieje nazwa w języku polskim, a pod nią w języku kaszubskim. Symboliczne odsłonięcie tablic odbyło się 15 czerwca przy ul. Starowiejskiej we Władysławowie. W uroczystości wzięli udział samorządowcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, a także działacze kaszubscy zaangażowani w sprawę.

W sprawie 2 pozostałych miejscowości naszej gminy – Rozewia i Tupadeł  Ministerstwo zaleciło przeprowadzić ponowne konsultacje społeczne, ze względu na rozbieżne opinie, co do nazewnictwa tych miejscowości w języku kaszubskim. Decyzje będą podejmować ich mieszkańcy, co planowane jest na początku przyszłego roku.

Gmina Władysławowo leży na terenie Kaszub Północnych, a jej mieszkańcy czują się silnie związani z regionem. Kaszubskojęzyczne tablice wjazdowe to nie tylko ważny element podtrzymywania tożsamości regionalnej, ale też doskonały sposób promocji naszej gminy zachęcający turystów do zainteresowania się kaszubszczyzną i rejonem. Jesteśmy przekonani, że postawienie takich tablic przyczyni się do wypromowania naszej gminy oraz zachęci wiele osób do odwiedzenia tego terenu, zapoznania się z jego historią i tożsamością kulturową.

Opublikowano: 18 czerwca 2018 10:19

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 3204

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.