Ruszają termomodernizacje – najpierw Szkoły potem Ratusz (foto i wideo)

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze (link otworzy duże zdjęcie)


Prace budowlane w budynku Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze już trwają. Inwestycja zakłada m.in. wykonanie hydroizolacji, docieplenie ścian, wydzielenie dwóch przedsionków wewnątrz budynku, instalację pieca gazowego oraz dodatkowo adaptację pomieszczeń piwnic na szatnie dla uczniów i izby pamięci. Do końca sierpnia robotnicy przystąpią do kolejnych modernizacji, obejmujących Szkołę Podstawową nr 3 oraz Urząd Miejski we Władysławowie. Co ważne, zadania realizowane są przy znacznym wsparciu środków unijnych w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze przewiduje roboty konstrukcyjno-budowlane, sanitarne oraz elektryczne. Warto wspomnieć m.in. o dociepleniu ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych piwnic i ścian fundamentowych, wykonaniu wydzielenia dwóch przedsionków wewnątrz części zasadniczej budynku, wymianie stolarki okiennej w niezbędnym zakresie, adaptacji pomieszczenia na parterze części zasadniczej budynku (skrzydło wschodnie) na kotłownię gazową, montażu energooszczędnego oświetlenia LED, wykonaniu instalacji solarnej, a także zagospodarowaniu pomieszczeń piwnic na szatnie dla uczniów i izby pamięci. – To bezcenne inwestycje, bo w najmłodszych, a co równie ważne realizowane przy wsparciu środków unijnych. Podstawówka w Jastrzębiej Górze i Szkoła nr 3 we Władysławowie od dawna wymagały modernizacji. W budynku Ratusza jeszcze w tym roku będą wykonywane prace związane z budową nowego węzła cieplnego wraz z niezależnym przyłączem ciepłowniczym. To ważny krok w kierunku rewitalizacji jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów na terenie naszej gminy – mówi Burmistrz Władysławowa Roman Kużel.

Do końca sierpnia bieżącego roku prace rozpoczną się w „Trójce” oraz Ratuszu. W Szkole Podstawowej, zgodnie z podpisaną umową, termomodernizacja obejmie budynek główny „B” i pawilon „D”. Zakres inwestycji jest podobny do tego w Jastrzębiej Górze. Przewidziano do wykonania m.in. hydroizolację pionową ścian piwnic i ścian fundamentowych, docieplenie, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż energooszczędnego oświetlenia LED, a także remont schodów zewnętrznych, galerii komunikacyjnych oraz balustrad. Termin zakończenia robót w obu szkołach zaplanowano na koniec maja 2019 roku. Jeżeli chodzi o Dom Rybaka, w pierwszej kolejności wybudowany zostanie węzeł cieplny, zakładający technologię wymiennikowego węzła cieplnego - centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Działaniem nowego systemu objęty będzie budynek główny oraz wieża widokowa. Tutaj koniec prac przewidziano do 30 września bieżącego roku.

Umowny koszt zrealizowania wszystkich wymienionych inwestycji przekracza kwotę 4,5 miliona złotych. To jednak nie koniec termomodernizacyjnych robót. Te, jeżeli chodzi o budynek Urzędu Miejskiego, prowadzone będą również w 2019 i 2020 roku. Sumarycznie koszt całego projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo” wynosi blisko 8,5 miliona złotych, z czego ponad 3,5 miliona złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

logotypy_unia_europejska.jpg

Opublikowano: 16 sierpnia 2018 09:49

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 1394

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.