Budowa przyłącza wraz z węzłem ciepłowniczym przy Domu Rybaka (foto)

Budowa przyłącza wraz z węzłem ciepłowniczym przy Domu Rybaka (link otworzy duże zdjęcie)


Przy Urzędzie Miejskim we Władysławowie wykonywane są prace związane z budową nowego węzła cieplnego wraz z niezależnym przyłączem ciepłowniczym. To jeden z trzech budynków, obok Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze i Szkoły Podstawowej nr 3 we Władysławowie, gdzie prowadzone są roboty termomodernizacyjne, realizowane w ramach środków unijnych, pozyskanych z instrumentu ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Wybudowany zostanie węzeł cieplny, zakładający technologię wymiennikowego węzła cieplnego - centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Działaniem nowego systemu objęty będzie budynek główny oraz wieża widokowa. W zakresie zadania zawarte jest kompletne przygotowanie dwóch pomieszczeń w piwnicy Domu Rybaka pod nowe urządzenia węzła cieplnego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Praca instalacji będzie na bieżąco monitorowana przez administratora budynku za pomocą modułu komunikacyjnego w sieci LAN. Za jego pomocą będzie możliwa również regulacja pracy zestawu. Umowna wartość wykonywanych robót sięga 250 tysięcy złotych. Koniec prac przewidziano do 30 września bieżącego roku.

Koszt całego zakresu inwestycji, zakładającej termomodernizację Szkół oraz Ratusza, realizowanej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo”, wynosi blisko 8,5 miliona złotych. Z tej kwoty ponad 3,5 miliona złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

logotypy_unia_europejska.jpg

Opublikowano: 14 września 2018 10:40

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 642

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.