OSP z Władysławowa i Karwi otrzymały nowy sprzęt (foto)

OSP z Władysławowa i Karwi otrzymały nowy sprzęt (link otworzy duże zdjęcie)


Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami dla OSP Władysławowo i hydrauliczne nożyce do cięcia dla OSP Karwia - taki sprzęt Gmina Władysławowo przekazała jednostkom straży pożarnej. Narzędzia zakupiono dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Gmina Władysławowo przekazała OSP z Karwi i Władysławowa sprzęt zakupiony w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa” (Programu I, Priorytetu IIIB).

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 62 256,40 PLN z czego dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości wyniosło 61 633,84 PLN. Wkład własny gminy wyniósł 622,56 PLN.

Fundusz Sprawiedliwości

"Współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości"

Opublikowano: 30 sierpnia 2018 15:07

Kategoria: Inwestycje

Zdjęcia:

Wyświetleń: 734

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.